Privatøkonomi

Flere pensionskunder tør løbe en risiko

Pensionskunder i Nordjylland er begyndt at løbe større investeringsrisiko.

Langt de fleste danskere har nu erkendt, at det er nødvendigt at løbe en risiko for at få den nødvendige opsparing til pensionstilværelsen. Tegning: Rasmus Sand Høyer

Det er næppe en overraskelse, at det er folk i Hovedstaden, der løber den største investeringsrisiko. Mere overraskende er det, at de besindige nordjyder er tæt på at gøre dem rangen stridig.

PFA har netop analyseret investeringsadfærden hos sine ca. 1,3 mio. kunder, og den viser, at der er geografiske forskelle på risikovilligheden.

Overordnet viser tallene, at op mod 80 pct. af kunderne i de forskellige regioner har placeret deres opsparing i de to mest risikable puljer.

11 pct. af kunderne i Region Hovedstaden løber den størst mulige risiko. PFA har fire investeringsprofiler, der går fra A til D. Der er lavest risiko ved at vælge A og størst risiko ved at vælge D.

»Intuitivt giver tallene god mening: Først og fremmest er der flere yngre pensionsopsparere i Hovedstadsområdet, og de har bedre plads til at tage en højere risiko i deres investeringer, da investeringshorisonten er længere,« siger PFAs chefstrateg Tine Choi Danielsen.

Koncentrationen af formuende danskere er højst i hovedstadsområdet.

»Vi har formentlig en del opsparere, som giver den fuld skrue på risiko i PFA-regi, fordi andre dele af deres opsparing er placeret i lavrisiko aktiver. Man skal huske, at for den enkelte er det den samlede opsparing, der gælder, når vi taler om risiko,« siger Tine Choi Danielsen.

Tilføjes investeringsprofilen med næsthøjest risiko, som enten er investeringsprofil C eller D, ændrer billedet sig dog. Nu er det pludselig ikke længere Region Hovedstaden, der ligger øverst, men Nordjylland.

77 pct. af de nordjyske PFA-kunder har placeret deres opsparing i én af de to profiler med højest risiko. I Region Hovedstaden gælder det kun for 74 pct. af kunderne i regionen.

»Selvom der ikke er tale om kæmpestore forskelle, overrasker det mig lidt, at nordjyderne samlet set er lidt mere til risiko end Hovedstaden. Holder man tallet op mod, at sjællænderne ifølge vores data er de mest forsigtige, bliver jeg mere overrasket,« siger Tine Choi Danielsen med tilføjelsen:

»Jeg hænger nok lidt fast i den gængse opfattelse af, at nordjyder er lidt mere sindige og nede på jorden end andre.«

Læs også
Top job