Serier

688.000 danskere får både indefrosne feriepenge og skattefri check på 1.000 kr.

Det møder kritik, at knap hver tredje på overførselsindkomst ifølge Cepos både vil få udbetalt feriepenge og en ekstra check på 1.000 kr.

Corona rammer verden

I juni besluttede et politisk flertal at frigive tre ugers indefrosne feriepenge og samtidig udbetale et engangsbeløb på 1.000 kr. skattefrit til alle på overførselsindkomst.

»Især borgere på en offentlig ydelse vil ikke modtage feriepenge. Der udbetales derfor et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere,« står der på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Det har aldrig været logisk i vores verden, at så mange danskere får 1.000 kr., uden at de nødvendigvis har lidt særligt afsavn eller skade under coronatiden.

Mette Abildgaard (K), politisk ordfører

Tal fra den borgerlige tænketank Cepos viser, at omkring 688.000 danskere både vil få feriepenge og checken på 1.000 kr.

»Der er næsten 700.000, som både får i pose og sæk,« siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen, som står bag beregningerne, der baserer sig på seneste registerdata.

Beregningerne fra Cepos

Særligt godkendte forskere og forskningsinstitutioner har adgang til Danmarks Statistiks personregistre.

Her er i anonymiseret form – uden navn og personnummer – et væld af oplysninger om danskerne, f.eks. gymnasiekarakterer, om man har modtaget børnecheck, hvis man er blevet opereret for blindtarm osv.

Til beregningerne har Cepos anvendt data over, hvem der var beskæftiget i september-marts, og hvem der var på overførselsindkomst i april. Da tallene for 2019-2020 ikke er klar endnu, er der beregnet ud fra 2017-2018-tallene.

Ifølge Cepos har mønsteret ikke ændret sig med coronaen. Dog var dagpengetallet i april 2020 højere end i et normalt år, og derfor er de 688.000 formodentligt konservativt sat.

Kilde: Cepos

Det svarer til ca. 30 pct. af de omkring 2,3 mio., der var på overførsel i april 2020, hvilket er kriteriet for at få checken. Der er f.eks. dobbeltbetaling til personer, der for nylig er blevet pensionister eller ledige, og til studerende, som har arbejdet ved siden af studiet og dermed optjent feriepenge.

Beløbene svinger. Godt 130.000 af de 688.000 får over 10.000 kr. før skat i feriepenge samtidig med ekstrachecken, mens ca. 155.000 får under 1.000 kr. i feriepenge.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, mener, at tallene viser, at ekstrachecken »er unødvendig« og »åndssvag«.

»Det har aldrig været logisk i vores verden, at så mange danskere får 1.000 kr., uden at de nødvendigvis har lidt særligt afsavn eller skade under coronatiden,« siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra finansminister Nicolai Wammen. Ifølge Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, afspejler tallene et fleksibelt dansk arbejdsmarked.

»Det er uundgåeligt, at der vil være nogle, der både har optjent nogle feriepenge og derefter modtager denne 1.000 kr.-udbetaling,« siger han og tilføjer, at det ikke er hovedparten, der får begge dele.

Statens merudgift ved checken er ifølge aftaleteksten 1,8 mia. kr.

Læs også
Top job