Privatøkonomi

Pensionsformuen kan vokse hurtigere end frygtet

Mange pensionsselskaber har nu indhentet det voldsomme kursdyk fra februar og marts og er meget tæt på positive afkast for 2020.

Rådet for Afkastforventninger vurderer, at afkastet på flere af de aktiver pensionsselskaberne investerer i bl.a. aktier og højrenteobligationer vil stige, mens inflationen vil falde. Det kan give større pensioner. Arkivfoto

Skønt pensionsselskaberne har skruet kraftigt ned for danskernes forventninger til afkast, kan det komme til at gå lidt bedre end frygtet. I hvert fald hvis det går, som Rådet for Afkastforventninger forudser. Foreløbig har stadig flere selskaber indhentet coronakrisens store kursdyk.

Når rådets forventninger til afkast og inflation fordeles ud over de 12 største pensionsselskabernes investeringer, stiger det forventede gennemsnitlige afkast efter omkostninger, skat og inflation fra 1,2 pct. om året til 1,9 pct. for den kommende 10-års periode.

»Rådets forventninger til afkast er et godt bud på, hvad fremtiden bringer. Derfor er det vigtigt, at nettoafkastet ser ud til at stige. Det kan synes af små udsving. Men har du 1 mio. kr. eller mere i dit pensionsdepot, betyder de små udsving meget over tid,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, uafhængig rådgiver om investering og pension.

Sådan er der regnet
 • Selskaberne har en taktisk allokering – en ”masterplan” for fordeling af formuen mellem forskellige investeringsaktiver som globale aktier og hedgefonde for opsparerne. Den afhænger af opsparernes risikovillighed, og hvor lang tid der er, til de skal på pension. Her er regnet på en opsparer med 15 år til pension og middel risiko.
 • Selskabernes fordeling på investeringsaktiver er sat sammen med de nye tal fra Rådet for Afkastforventninger, der fastlægger, hvor store afkast selskaberne må regne med på forskellige typer af investeringer.
 • Ifølge samfundsforudsætningerne forventes globale aktier de næste 10 år eksempelvis at give 6,3 pct. i afkast om året, mens statsobligationer ventes at give 0,2 pct.
 • Her er regnet på det reale afkast til opsparerne efter skat, omkostninger og inflation.
 • Det endelige afkast afhænger selvfølgelig af markederne og af de enkelte selskabers evne til at over- og undervægte de rigtige aktiver og markeder på de rigtige tidspunkter.
 • En del af gevinsten har pensionsopsparerne allerede fået, idet aktiekurserne siden slutningen af marts – da Rådet for Afkastforventninger indsamlede sine data – er steget kraftigt.

  Dermed har Velliv Actives kunder med mellem risiko og 15 år til pension igen positivt afkast på opsparingen i år, nemlig 1,45 pct. pr. 22. juli. AP Bæredygtig har et plus på 0,82 pct. for samme kundegruppe, mens tabet for PFA Pensions kunder i Profil B også med 15 år til pension nu er reduceret til et minus på 0,7 pct. for hele året.

  Vellivs investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen siger, at opsparerne ikke skal vente høje afkast de kommende år på grund af effekterne af coronakrisen.

  »Der er meget store usikkerhedsmomenter derude. Derfor har vi valgt at få en masse robusthed ind i vores portefølje også i aktierne, hvor flere penge er investeret i defensive aktier. Vi ser forsigtigt, men positivt på udsigterne,« siger Anders Stensbøl Christiansen.

  Rådet for Afkastforventninger venter særligt lave afkast de næste et til fem år, hvorefter afkastet på både obligationer og aktier ventes at stige en smule, mens afkastet på ejendomme ventes af falde.

  Læs også
  Top job