Privatøkonomi

Realkredit Danmark fjerner renterisiko fra succeslån

Over halvdelen af boligejerne vælger nu lån med fast rente, og flere og flere ønsker fleksibilitet, når optager realkreditlån.

Carsten Nøddebo, adm. dir. i Realkredit Danmark. Foto: Stine Bidstrup. Foto: Stine Bidstrup.

Realkredit Danmark fjerner renterisikoen på et kun tre år gammelt succeslån.

Der er tale om det såkaldte FlexLife-lån, der kan tilpasses løbende og sikre afdragsfrihed i op til 30 år. Hidtil har FlexLife været baseret på flekslån, men nu tilbydes lånet med fast rente. Dermed er renterisikoen væk.

Realkredit Danmark udsteder FlexLife-lån for 40 mia. kr. om året. Det svarer til 15 pct. af det samlede udlån.

Efterspørgslen har været meget stor. Kunderne er glade for den tryghed og fleksibilitet, som lånet giver.

Carsten Nøddebo, adm. direktør, Realkredit Danmark

»Efterspørgslen har været meget stor. Kunderne er glade for den tryghed og fleksibilitet, som lånet giver, da det kan tilpasses løbende. Vi er glade for at kunne tilbyde det med fast rente nu,« siger Carsten Nøddebo, der er administrerende direktør i Realkredit Danmark.

Netop lån med fast rente har udviklet sig til et hit de senere år. Over halvdelen af de lån, der udstedes, er nu med fast rente.

Sådan fungerer et FlexLife-lån

Et FlexLife-lån giver mulighed for:

  • at låne op til 75 pct af værdien i helårsboligen.
  • fast eller variabel rente.
  • afdragsfrihed op til 30 år afhængigt af kundens økonomiske forhold og værdien af ejendommen.
  • at justere ydelsen hvert kvartal, mens lån med variabel rente kan justeres, hver gang det refinansieres.
  • selv at bestemme størrelsen af afdragene inden for en aftalt ramme.

Det koster 1.000 kr. at justere på ydelsen. Til gengæld vil behovet og omkostningerne til låneomlægninger formentlig være mindre.

Er lånet med variabel rente, kan det indfris til kurs 100 ved en refinansiering og ellers til markedskurs. Med fast rente kan det altid indfris til markedskurs eller til kurs 100.

Kilde: Realkredit Danmark

Man kan maksimalt belåne sin bolig med FlexLife op til 75 pct. af værdien. Når belåningsværdien er 60 pct. eller derunder, bestemmer man selv, om man vil betale afdrag eller ej af hele lånet.

Hvis man har brug for at låne op til 75 pct., skal der laves en plan for, hvornår restgælden kommer ned på 60 pct. Det betyder, at man reelt kan få afdragsfrihed på en del af lånet, selv om man udnytter låneloftet.

Alternativet er at optage to lån: Et lån med afdrag på 15 pct. af boligens værdi og et afdragsfrit på 60 pct. Konsekvensen er, at man skal lægge begge lån om, hvis ens økonomi ændres.

Både afdragsprofil og ydelse kan ændres hvert kvartal for et gebyr på 1.000 kr.

»Det er noget billigere end at foretage en konvertering - eksempelvis fra et lån med afdrag til et lån uden,« konstaterer Carsten Nøddebo.

De færreste førstegangskøbere vil bruge FlexLife, da de typisk har brug for fuld belåning - altså 80 pct.

For andengangskøbere er det en helt anden sag.

»Det gælder ikke mindst, hvis man har solgt en ejerlejlighed. Så kommer man med en stor friværdi, når man køber sin anden bolig. Hvis nu ens livssituation pludselig ændrer sig, kan man indrette lånet efter det,« siger Carsten Nøddebo.

Lånet er også populært hos seniorer, der vil bruge den lave restgæld til at have fuld afdragsfrihed resten af deres liv. Det kræver dog, at de har en robust økonomi - eksempelvis i form af en solid pensionsopsparing.

Bidragssatsen på FlexLife vil være 0,15 pct. højere end på et almindeligt fastforrentet lån med afdrag og kursen marginalt lavere.

Det skyldes, at der i princippet er en lidt større risiko for investorerne, da lånet kan skifte fra at være med afdrag til et afdragsfrit lån.

»Hvis man primært vælger lånet på grund af muligheden for 30 års afdragsfrihed, skal man overveje, hvor længe man har tænkt sig at blive boende. Vi anbefaler heller ikke lånet, hvis man har et ønske om at blive helt gældfri,« fastslår Carsten Nøddebo.

BRANCHENYT
Læs også