Privatøkonomi

Nykredit er vendt 180 grader: Tror nu på stigende boligpriser i år

Boligmarkedet blev kun kortvarigt slået ud af kurs under coronakrisen. Og landets største realkreditinstitut venter nu både stigende hus- og lejlighedspriser i år.

På landsplan vil priserne på huse og ejerlejligheder stige i år, lyder det fra Nykredit. I København venter realkreditinstituttet dog svagt faldende priser.Foto: Per Folkver

Det danske boligmarked har lagt coronakrisen bag sig i en sådan grad, at man i Nykredit nu forventer, at priserne på både huse og ejerlejligheder vil stige i år. På landsplan forudser selskabet nu, at priserne på huse på landsplan vil stige med 0,5 pct. i år, mens ejerlejligheder vil være 0,7 pct. mere værd ved årets udgang, fremgår det af Nykredits nye prognose for boligmarkedet.

Dermed er synet på prisudviklingen blevet vendt 180 grader i landets største realkreditinstitut, hvor man for tre måneder siden ventede, at priserne ville falde i løbet af i år. Dengang ventede man i Nykredit, at huspriserne på landsplan ville falde med 4,1 pct. i løbet af i år, mens prognosen for ejerlejligheder lød på et fald på 5,3 pct.

»På trods af en kraftig tilbagegang i BNP og en betydelig stigning i ledigheden har boligpriserne bevæget sig forholdsvist moderat gennem krisen. Boligmarkedet har i det hele taget klaret sig markant bedre de seneste måneder, end mange forudså tilbage i marts-april måned, og som man normalt ville forvente i en krisetid,« skriver Mira Lise Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit i prognosen.

Parcel- og rækkehuse 2020 2021 2022
Hele landet 0,5 0 2,2
Byen København -0,5 -0,8 2,6
Københavns omegn 0,9 -0,7 2,6
Nordsjælland 0,7 0 2,2
Østsjælland 1,7 0,1 2,2
Vest- og Sydsjælland 2 -0,5 2,2
Bornholm 0,2 -0,1 2,2
Fyn -1,2 -0,1 2,4
Sydjylland -0,8 0,9 2,2
Østjylland 0 0,1 2,3
Vestjylland -0,9 0,3 1,8
Nordjylland 1,8 -0,2 1,8

Siden nedlukningen af store dele af det danske samfund i marts er der kommet 35.091 flere ledige, så det samlede antal ledige i Danmark ligger på 166.882. Da ledigheden toppede den 1. juli, var 54.589 blevet ledige under coronakrisen, og det samlede antal ledige nåede op på 186.395 ledige.

Det var ikke kun arbejdsmarkedet, der blev ramt af coronakrisen. Den smittede også kraftigt af på det danske bruttonationalprodukt, der faldt med hele 7,4 pct. i andet kvartal.

Alligevel er boligmarkedet ikke blevet afsporet. Det skyldes bl.a., at ledigheden ikke ramte de danskere, som var en del af markedet for ejerboliger eller på vej til at blive det. Samtidig har de forskellige hjælpepakker også holdt hånden under indkomsterne, lyder det fra Nykredit.

Ejerlejligheder 2020 2021 2022
Hele landet 0,7 -0,9 2,2
Byen København -0,4 -0,6 2,5
Aarhus Kommune 3,2 -1,4 3,2
Odense Kommune 1,6 -1,9 2
Aalborg Kommune -2,5 -0,8 2

»Selv om boligmarkedet ser ud til at have undgået stormen for nu, er det fortsat for tidligt at pakke regntøjet ned. Når alle kompensationsordningerne er udløbet med udgangen af august, og økonomien skal stå meget mere på egne ben, må ledigheden og usikkerheden om den fremtidige jobsituation forventes at øges lidt. Det vil normalt svække boligpriserne,« lyder det fra Mira Lie Nielsen, der påpeger, at der er usikkerhed om prognosen.

»Blusser sygdommen op igen i lande, som vi eksporterer til, kan det føre til faldende eksport og dermed øget ledighed, hvilket derigennem kan øge ledigheden herhjemme. Disse usikkerhedsfaktorer er blevet mindre skræmmende end ved sidste prognose, men de er bestemt fortsat til stede,« skriver Mira Lie Nielsen.

BRANCHENYT
Læs også