Privatøkonomi

Nyt boliglån gør det lettere for seniorer at få 30 års afdragsfrihed

Et boliglån med fast rente skal ikke gennem en såkaldt stresstest. Det er en fordel for mange ældre boligejere.

For mange ældre giver tilsagnet om 30 års afdragsfrihed ro til at disponere over økonomien, selv hvis pensionsindtægterne falder i de sidste år. Arkivfoto: Ole Lind

Realkredit Danmarks nye version af FlexLife-lånet kan være en genvej til 30 års afdragsfrihed for seniorer og pensionister med begrænset indkomst.

Hidtil er lånet kun blevet udbudt som flekslån. Men fra og med torsdag kan man få et FlexLife-lån med fast rente. Det betyder, at det bliver lettere at få en kreditgodkendelse.

Mange ældre kunder efterspørger afdragsfrihed i 30 år.

Carsten Nøddebo, adm. direktør, Realkredit Danmark

»Mange ældre kunder efterspørger afdragsfrihed i 30 år. Det giver ro og tryghed omkring økonomien gennem pensionisttilværelsen. Det får de lettere ved nu,« siger administrerende direktør i Realkredit Danmark Carsten Nøddebo.

Hvis man skal have et almindeligt flekslån i dag, bliver man kreditgodkendt efter, om man kan klare at betale et 30-årigt 4 pct.-lån med afdrag. Derefter kan man så vælge det boliglån, man gerne vil have.

Sådan fungerer et FlexLife-lån

Et FlexLife-lån giver mulighed for:

  • at låne op til 75 pct af værdien i helårsboligen.
  • fast eller variabel rente.
  • afdragsfrihed op til 30 år afhængigt af kundens økonomiske forhold og værdien af ejendommen.
  • at justere ydelsen hvert kvartal, mens lån med variabel rente kan justeres, hver gang det refinansieres.
  • selv at bestemme størrelsen af afdragene inden for en aftalt ramme.

Det koster 1.000 kr. at justere på ydelsen. Til gengæld vil behovet og omkostningerne til låneomlægninger formentlig være mindre.

Er lånet med variabel rente, kan det indfris til kurs 100 ved en refinansiering og ellers til markedskurs. Med fast rente kan det altid indfris til markedskurs eller til kurs 100.

Kilde: Realkredit Danmark

Hvis man vælger et lån med fast rente, godkendes man ud fra den aktuelle rente. Den er i dag blot 1 pct.

FlexLife kan give adgang til 30 års afdragsfrihed, men kun hvis en række kriterier er opfyldt.

Gælden i boligen må højst udgøre 60 pct. af værdien, hvis man skal have fuld afdragsfrihed i 30 år. Derudover skal man have så høj en indtægt eller pension på langt sigt, at man har råd til at betale 4 pct. i rente og afdrag, hvis man ønsker variabel rente.

4 pct.-grænsen betegner man som en stresstest for at sikre sig, at boligejerne har råd til rentestigninger, hvis de har valgt variabel rente.

Men denne test kan man slippe for, da der nu er mulighed for fast rente på FlexLife-lånet. Samtidig kan man se bort fra kravet om afdragsbetalinger i kreditgivningen på grund af de såkaldte nedsparingsregler.

Kravet om en belåningsgrad på 60 pct. af boligens værdi ligger fast. Det gælder helt generelt for alle låntyper.

Mange ældre med mindre indkomster eller udsigt til faldende indkomster et stykke ude i fremtiden har ikke kunnet få 30 års afdragsfrihed, men kun 10 år.

Det vil de nu lettere kunne blive godkendt til, fordi de slipper med at blive kreditvurderet efter et lån med en rente på 1 pct. – og ikke de 4 pct. i stress-testen, som ellers er udgangspunktet med variabel rente.

BRANCHENYT
Læs også