Nu skal danskere selv have styr på populært fradrag: »Det kommer til at berøre rigtig mange«

Når årsopgørelsen lander til foråret, skal en stor gruppe danskerne selv stå for at indberette deres befordringsfradrag.

Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Der er en ekstra god grund til at tjekke årsopgørelsen til foråret. Der bliver nemlig ændret på indberetningen af befordringsfradraget, så alle danskere fremover selv skal håndtere det populære fradrag.

Det fremgår af en ændring af den såkaldte skatteindberetningsbekendtgørelse, der er sendt i høring.

»Det kommer til at berøre rigtig mange,« siger Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i revisionshuset BDO.

Som reglerne er i øjeblikket, skal landets arbejdsgivere indberette, hvis medarbejderen er mødt på arbejde samme sted hver dag, forklarer chefkonsulenten.

Disse oplysninger kan skattemyndighederne bruge til at beregne befordringsfradraget og få det fortrykt på årsopgørelsen. Men dette bliver der ændret på fremadrettet.

»En meget stor del har ikke skullet foretage sig noget i forbindelse med dette fradrag, men det er slut nu. På årsopgørelsen til marts vil det ikke længere være fortrykt, så folk skal selv beregne det og sætte det ind,« siger Henning Boye Hansen.

Ifølge et notat vil det betyde, at et »stort« og »stigende« antal danskere vil få fortrykt et forkert befordringsfradrag, hvis reglerne ikke bliver ændret.

»Det skyldes, at covid-19 og nedlukningen af store dele af samfundet har betydet, at ansatte, som normalt kun har udført arbejde på arbejdsgiverens faste arbejdsplads, for 2020 har måttet arbejde hjemme i et vist omfang. Den generelt positive tilgang til hjemmearbejdet forventes endvidere at give anledning til, at langt flere ansatte vil arbejde hjemme i årene fremover,« lyder det i notatet.

I forbindelse med afskaffelsen af det fortrykte befordringsfradrag vil Skattestyrelsen bl.a. »sikre, at beregningsmodulet i TastSelv til beregning af befordringsfradraget og vejledningen hertil bliver forbedret«.

Kørselsfradraget er det mest brugte fradrag. For indkomståret 2019 fik ca. 360.000 danskere fortrykt deres befordringsfradrag. Af dem ændrede ca. 63.000 danskere efterfølgende det fortrykte befordringsfradag.

»Hvis folk ikke selv sætter det ind, får de en klækkelig restskat,« siger Henning Boye Hansen.

Læs også