Privatøkonomi

215.000 lønmodtagere kan tjene på ikke at spare op til pension

Hver syvende 30-59-årige lønmodtager sparer stort set intet op til pension, skønt deres årlige indkomst er højere end mindstelønnen. Det kan udløse en gevinst.

Trods flere initiativer for at gøre pensionsopsparing til en fordel for alle viser nye beregninger fra ATP, at nogle tjener på at stå helt udenfor. Grafik: Rina Kjeldgaard

215.000 lønmodtagere, der ikke er tvunget til at spare op til pension, kan gennem deres liv opnå en gevinst på op til flere hundredetusinde kroner i forhold til dem, der skal spare op. Det viser nye beregninger fra pensionsordningen ATP.

Gruppen består typisk af ansatte i små private virksomheder uden overenskomst. Gruppen har mere til forbrug løbende og sparer så lidt op, at de som pensionister får folkepensionens fulde tillæg og andre sociale ydelser, som opsparerne ikke kan få i samme grad.

Vi mener fortsat, at der kan gøres mere for at sikre, at det altid kan betale sig at spare op til sin pension.

Hans Andersen (V), beskæftigelsesordfører

De 215.000, svarende til hver syvende 30-59-årige lønmodtager, betaler konkret mindre end 8 pct. af deres indkomst ind til pension hvert år, skønt de tjener over mindstelønnen på 230.000 kr. om året. Dermed tjener de mindst lige så meget som en kassedame, der skal spare 11-12 pct. op til pension.

»De fleste lønmodtagere med en indkomst over mindstelønnen sparer pænt op til pension. Men der er nogen, som ikke gør det, fordi de selv kan vælge. Det giver dem en højere indkomst over hele livet,« siger analysechef Michael Jørgensen, ATP.

Et regneeksempel fra ATP viser, at lønmodtageren med 350.000 kr. i bruttoløn, som ikke sparer op til pension, over hele livet har en indtægt, der er ca. 312.000 kr. højere end personen med samme løn og 12 pct. pensionsbidrag.

Folketinget indførte ellers for et par år siden bl.a. nye fradrag for at gøre pensionsopsparing til en god forretning.

Tidligere overvismand, professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet påpeger, at Velfærdskommissionen og De Økonomiske Råds formandskab tidligere har argumenteret for obligatorisk pensionsopsparing.

»Og det vil være helt oplagt at bede den nye Pensionskommission se nærmere på dette,« siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard anerkender, at nogle af de grupper, der ikke har en arbejdsmarkedspension, i mindre grad sparer op til pension.

»Nogle kan måske ikke gennemskue gevinsten ved at spare op – eller synes den er for lille – fordi vi har et pensionssystem med komplicerede skatte- og modregningsregler. Det er selvfølgelig ikke holdbart på sigt,« siger han og peger på, at den nye Pensionskommission bl.a. skal se på det problem.

Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, siger, at den tidligere regering allerede har taget initiativer, som gør pensionsopsparing til en bedre forretning:

»Vi mener fortsat, at der kan gøres mere for at sikre, at det altid kan betale sig at spare op til sin pension.«

BRANCHENYT
Læs også