Privatøkonomi

Rabat på tusindvis af kroner på vej til omkring 200.000 bolig- og sommerhusejere

Klimaaftalen fra juni betyder, at elafgiften på strøm brugt til elopvarmning i private boliger sænkes til 1 øre fra nytår.

I årtier var elopvarmede boliger ramt af skyhøje elafgifter. Men det har den grønne omstilling ændret afgørende på. Foto: Jens Dresling.

Der er godt nyt til de omkring 200.000 boligejere, som opvarmer boligen med el gennem f.eks. elradiatorer, varmepumper og jordvarme.

Vejen til afgiftsrabat
  • Regler sikrer, at elopvarmede helårsboliger kan få nedslag i elafgiften.
  • Elopvarmningen kan f.eks. ske med elradiatorer, elpaneler, varmepumper eller jordvarme.
  • Tidligere var det nok, at elleverandøren havde godkendt bopælen som opvarmet med elvarme. Sådan er det ikke længere.
  • For at få afgiftsrabat skal det fremgå af BBR-registret, at din bolig er opvarmet med elvarme eller varmepumpe.
  • Derfor er det vigtigt at tjekke BBR-registreringen og – om nødvendigt – få den ændret. Der gives ikke afgiftsrabat med tilbagevirkende kraft.
  • Omkring 93.000 danske boliger har elvarme, ca 70.000 boliger bliver opvarmet med varmepumpe, mens 50.000 sommerhuse skønnes at have et elforbrug på mere end 4.000 kWh om året, lyder det fra Bolius.

Den 1. januar sænkes elafgiften, så private med elopvarmning fremover slipper med at betale 1 øre i elafgift for hver kilowatt-time (kWh), der årligt forbruges i husstanden ud over 4.000 kWh.

»I et hus med elvarme, hvor det samlede årlige strømforbrug udgør f.eks. 18.000 kWh, vil det give en besparelse på over 3.500 kr. årligt,« siger Mette Lund Hansen, direktør i BDO Danmark og ekspert i elafgifter, i nyhedsbrevet Depechen.

Som udgangspunkt betaler private elkunder ellers 1,12 kr. inklusive moms i afgift pr. kWh, når der tændes på stikkontakten. Det er også den pris, som boligejere, der har anført elopvarmning som varmekilde i BBR-registeret, betaler for elforbruget op til 4.000 kWh.

Til gengæld slipper boligejere med elopvarmning i dag med at betale 26,25 øre i afgift pr. kWh ud over 4.000 kWh.

Det er langtfra første gang, at elopvarmede boliger får en politisk håndsrækning.

Siden 2017 er elafgiften på strøm brugt på opvarmning dykket 48 pct. Nu går politikerne så planken ud ved stort set at fjerne elafgiften.

Forklaringen skal findes i den klimaaftale, som alle Folketingets partier indgik den 22. juni. I aftalen understreges det, at fremtiden er grøn varme – herunder varme skabt ved brug af grøn el.

»Afgiftssystemet skal understøtte den grønne omstilling af danskernes varmeforbrug,« lyder det i klimaaftalen.

Den kommende afgiftssænkning kommer ikke kun ejere af helårshuse til gode.

I 2019 blev reglerne ændret, så også sommerhuse og ferielejligheder i dag er omfattet af afgiftsrabatten på det årlige elforbrug ud over 4.000 kWh.

Afgiftsændringen har endnu ikke været igennem Folketingets lovmølle, »men det kommer i løbet af kort tid,« forventer Mette Lund Hansen.

Skæringen ved de 4.000 kWh er politisk bestemt og tager afsæt i, at 4.000 kWh er det årlige forbrug i en gennemsnitlig husstand uden elvarme.

Læs også