Privatøkonomi

Manglende gennemsigtighed vildleder kunderne om pensionsafkast

Der er langt mellem det afkast, Letpension viser på sin hjemmeside og i sit salgsmateriale, og det afkast, de fleste kunder rent faktisk opnår.

Finansiel rådgiver John Christensen, der rådgiver danskerne om bl.a. pension i Uvildig.dk, mener, at Letpension bør informere kunderne særskilt om de høje administrationsomkostninger.  Foto: Jens Henrik Daugaard.

Letpension fremviser et noget højere afkast til sine kunder, end de reelt har fået tilskrevet. Det sker i salgsmaterialet og i sammenligninger på selskabets hjemmeside. Og det er urimeligt overfor kunderne, siger professor Carsten Tanggaard.

»Det er klart, at det, kunderne ser, skal afspejle det reelle afkast. Hvis der er store omkostninger udover det oplyste, skal det fremgå klart af salgsmaterialet. Danskerne skal ikke søge oplysninger et andet sted for at finde alle omkostninger,« siger Carsten Tanggaaard.

Letpension sælger livslang pension til privatkunder i 22 banker med Jyske Bank som den største. PFA Pension, der sammen med bankerne ejer Letpension, står for investeringerne. Og i princippet gør Letpension det samme som alle andre pensionsselskaber ved at oplyse PFA’s afkast uden administrationsomkostninger.

Men bl.a. fordi der er tale om individuelle bankordninger, betaler Letpensions kunder markant større administrationsomkostninger, end hvis de eksempelvis havde anbragt ekstra pensionsopsparing på deres arbejdsmarkedspension eller ladet en hvilende ordning blive i pensionsselskabet. Det kan bare ikke ses af afkastsammenligningen på Letpensions hjemmeside eller i salgsmaterialet.

En 40-årig med 500.000 kr. i pensionsformue vil i PFA ved middel risiko skulle betale 756 kr. om året i administrationsomkostninger for en hvilende pension. I Letpension vil den samme kunde komme til at betale over 4.382 kr. om året for administration.

»Når administrationsomkostningerne er så store, bør de oplyses særskilt,« siger finans- og formuerådgiver John Christensen, Uvildige.dk.

Han bakkes op af uafhængig rådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen:

»Det er lettere forvirrende for kunderne, at pensionsselskaberne på den måde arbejder med flere varianter af omkostningstallene. Og spørgsmålet er, om administrationsomkostningerne ikke bør være med, når der nu er tale om så store forskelle. Eller også skal det være mere tydeligt, at der er yderligere omkostninger,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Præsentationsmateriale fra Letpensions hjemmeside, som bl.a. har været brugt til kundemøder i Jyske Bank, viser afkastet før administration over flere år også i sammenligning med andre selskaber.

»Det bliver helt misvisende. Letpension/PFA har et syv-års afkast på 66 pct. efter kundekapital for en opsparer med 30 år til pension og middel risiko. Men efter administration bliver de dårligst i sammenligningen,« siger John Christensen

Letpension
  • PFA sælger livsforsikringer til private gennem 22 små og mellemstore banker med Jyske Bank og Sydbank som de største. Det sker gennem selskabet Letpension, der ejes af PFA og bankerne i fællesskab.
  • Letpension vokser kraftigt. I 2019 steg indbetalingerne 28 pct. og midler under forvaltning steg 40 pct. til knap 15 mia. kr.. Letpension er også begyndt at sælge firmapension.

Letpensions direktør Lars Stouge afviser kritikken.

»Det er korrekt, at afkastopgørelsen på hjemmesiden viser afkast fratrukket PFA’s investeringsomkostninger, som også gælder for Letpension. Det er standard i branchen at oplyse afkast fratrukket investeringsomkostninger,« siger Lars Stouge.

PFA svarer også, at Letpension blot følger branchestandarden.

På spørgsmålet om hvad Letpension gør for at gøre potentielle kunder opmærksomme på, at nettoafkastet er betydeligt lavere end det viste, henviser Lars Stouge til omkostningsberegneren på selskabets hjemmeside.

John Christensen medgiver, at omkostningerne kan beregnes på hjemmesiden, men tilføjer:

»Kunden får af banken vist et pænt akkumuleret afkast sammenlignet med andre selskaber. Skønt de kan finde frem til administrationsomkostningerne andetsteds, så ser de jo ingen sammenligning af dem på tværs af selskaber. Gjorde de det, ville det være klart, at de samlede omkostninger er højere i Letpension,« siger John Christensen.

BRANCHENYT
Læs også