Privatøkonomi

Danmarks top 1 pct. ejer en femtedel af indlånene i bankerne

De rige i Danmark er superrige. Nye data fra Nationalbanken viser, at denne gruppe har i alt 20,7 pct. af det samlede indlån på tværs af alle bankerne i Danmark.

De 1 pct. rigeste i Danmark ejer en femtedel af indlånene i de danske banker. Foto: Thomas Borberg

I USA er der stor fokus på spredningen mellem rig og fattig. Flere gange har vi hørt om den mytiske gruppe ”Top 1 pct.” Og selvom spredningen er større på den anden side af Atlanten, så eksisterer denne gruppe også her. Men hvor stor en del af kagen har de rigeste?

Det har nye data fra Nationalbanken forsøgt at kaste lys over.

Tallene viser, at top 1 pct. af danske privatkunder stod for 20,7 pct. af det samlede indlån i bankerne i Danmark ved indgangen til 2020. I kroner og øre svarer det til et samlet indlån på omkring 160 mia. kr. for top 1. pct. i Danmark.

Louise Aggerstrøm er privatøkonom i Danske Bank. Hun forklarer, at flere velhavere kan have rykket pengene over i banken, da det negative obligationsmarked ikke længere er så attraktivt som tidligere.

»Det kommer ikke bag på mig, at der er en mindre gruppe, som har rigtig, rigtig mange penge. En af grundene er, at man tidligere nok har haft nogle af pengene stående i obligationer og den slags. Men fordi renterne er negative og har været det rigtig længe, så vil det for nogle være attraktivt at flytte dem over i bankerne,« fortæller Louise Aggerstrøm.

Hun understreger samtidig, at uligheden mellem de rigeste og fattigste er større når man taler om formue, end når man taler om indkomst, eksempelvis.

»Det er ikke nødvendigvis almindelige lønmodtagere. Det er typisk nogen, som har enormt mange penge og nogle meget komplicerede økonomier. Der er typisk noget andet på spil, og typisk noget på spil i forhold til at have nogle meget store formuer,« fortæller Louise Aggerstrøm.

Den typiske danskers indlån i banken var i starten af 2020 på cirka 51.000 kr. Gennemsnitsindlånet ligger på ca. 138.000 kr., og det vidner ifølge Nationalbanken om, at det netop er nogle få danskere, der har store beløb stående.

Ifølge Nationalbanken har alle i top 1 pct. over 1,8 mio. kr. i bankindlån og i gennemsnit 2,8 mio. kr. Til sammenligning havde den halvdel af danskerne med de laveste indlån blot 5,2 pct. af det samlede indlån.

Det samlede indlån var i starten af 2020 i alt på 801,8 mia. Dette er i løbet af året steget til 992 milliarder kr. Om den rigeste 1 pct. har en større eller mindre andel af væksten over det seneste år i danskernes samlede indlån i bankerne er endnu ukendt.

BRANCHENYT
Læs også