Serier

Ny hjælpepakke til virksomheder og kulturliv: Sådan ser den ud

Flertal i Folketinget står bag en aftale, der skal kompensere virksomhederne for indtægtstab pga. coronakrisen.

Corona rammer verden
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har fået flertal for en ny hjælpepakke. Foto: Andreas Beck/Erhvervsministeriet

Der er op til 8 mia. kr. på vej til de virksomheder og kulturinstitutioner, der er ramt af coronakrisen.

Regeringen og alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de nye hjælpepakker til de danske virksomheder.

»Når messecenteret og den lokale catering-virksomhed eller lyd- og lystekniker mister sin indtjening pga. af corona, skal vi stå klar med hjælp. Det samme gælder, når minkfarme rammes af smitte, og underleverandører pludselig får visket deres ordrebøger rene,« udtaler erhvervsminister Simon Kollerup.

»Med den nye aftale øger vi trygheden ved at forlænge nuværende ordninger, samtidig med at vi hjælper alle de virksomheder, som rammes af nye restriktioner,« mener erhvervsministeren.

Foruden hjælpepakker til erhvervslivet og kulturlivet for over 8 mia. kr., bliver der nye likviditetsmuligheder for over 28 mia. kr., oplyser Simon Kollerup.

Her er punkterne i aftalen:

For virksomheder:

 • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med 31. januar 2021.
 • Kompensationsordningen for faste omkostninger udvides, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Der kan dækkes op til 90 pct.
 • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere.
 • Virksomheder, der oplever en tilstrækkelig stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
 • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre aktiviteter på grund af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.
 • Faste leverandører til pelsdyravlere - det kan f.eks. være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen.

Ledige og studerende:

 • Personer, der opbruger deres dagpengeret fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med tre måneder, og 225-timersreglen suspenderes for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021. Der afsættes 60 mio. kr. til opkvalificering af ledige.
 • De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerede bliver forlænget 31. januar 2021, og der afsættes en pulje på 18 mio. kr. til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, der må forlænges pga. corona-restriktionerne.

Kulturområdet:

 • Ny pulje på 15 mio. kr. til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.
 • Der afsættes yderligere i alt 450 mio. kr. til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten samt 50 mio. kr. til anbefalinger fra et nyt såkaldt ”genstartsteam”, der skal komme med forslag til, hvordan kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under corona.
 • Som et nyt initiativ, oprettes en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet

 • Ny kompensationsordning på 60 mio. kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.

 • Hertil kommer 25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation.
BRANCHENYT
Læs også