Privatøkonomi

Spørg om penge: Ændring af skattepraksis for andelsboliger

Skattestyrelsen har på baggrund af en konkret sag ændret praksis om fradragsret for salgsomkostninger ved salg af en andelsbolig, som andelshaveren ikke selv har beboet. Denne praksisændring kan medføre, at sælgere af andelsboliger har krav på tilbagebetaling af skat vedrørende andelsboliger solgt i 2014 eller senere.

Til forskel fra en almindelig ejerbolig ejes en andelsbolig ikke af den enkelte beboer (andelshaver), men af en forening.

Ved medlemskab af foreningen opnår andelshaveren dels en andel af foreningens formue mod betaling af andelens værdi ved indtræden og dels en brugsret til en bestemt lejlighed i foreningens ejendom. Andelshaveren (beboeren) køber således ikke en bolig, men et andelsbevis i foreningen...

BRANCHENYT
Læs også