Privatøkonomi

Danskernes gennemsnitsindkomst steg markant sidste år

Danskernes gennemsnitlige indkomst steg med 2,7 pct. i 2019, viser nye tal. Det er blandt de højeste årlige stigninger siden årtusindeskiftet.

Genrefoto: Thomas Borberg.

Fik du også flere penge mellem hænderne sidste år? Så er du bestemt ikke alene.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes gennemsnitlige disponible indkomst efter skat i 2019 lå på 243.400 kr., hvilket efter korrektion for prisudviklingen er en stigning på 2,7 pct. i forhold til 2018.

Det er den tredjehøjeste stigning siden årtusindeskiftet, og et godt stykke over de seneste års udvikling, hvor indkomsten er vokset mellem 1,2 pct. og 2,4 pct. om året.

»2019 var et godt år for dansk økonomi. Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med næsten 30.000 personer, og lønningerne steg med 2,4 pct. Derfor er det helt naturligt, at danskerne som helhed i snit blev rigere,« siger Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank.

»Fremgangen i 2019 kommer oven på en lang årrække, hvor danskernes indkomster er steget. Danskernes privatøkonomi havde som gennemsnit et godt udgangspunkt, da vi gik ind i 2020, og det er også en væsentlig forklaring på, hvorfor boligmarkedet har kunne fortsætte fremgangen under coronakrisen,« fortsætter han.

Den disponible indkomst dækker over det beløb, som en dansker over 15 år i snit har tilbage, når skatter og renter er betalt.

Ser man på den samlede gennemsnitlige indkomst før skat, lå tallet sidste år på 338.100 kr. mod 328.500 kr. i 2018.

Det er ikke kun lønkronerne fra den månedlige lønseddel, der bliver medregnet, når Danmarks Statistik skal opgøre danskernes disponible indkomster. Også indtægter fra bl.a. private pensioner og handel med aktier bliver medregnet, og netop aktiemarkedet har haft en afgørende betydning for, at indkomsten er steget ekstra meget fra 2018 til 2019.

2019 var et fremgangsrigt år på finansmarkederne, hvilket betyder, at formueindkomsten, der bl.a. dækker over gevinster fra handel med aktier, ender på 15.300 kr. i snit. Det er den højeste gennemsnitlige formueindkomst, der er målt siden 2007.

Selv om det næppe kommer som den store overraskelse, er der også stor forskel på den gennemsnitlige indkomst, hvis man deler danskerne op efter alder.

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik havde personer i aldersgruppen 45-49 år den højeste indkomst sidste år med 333.300 kr. i snit efter skat. I den modsatte ende af skalaen finder man de unge mellem 15-19 år, der i snit havde en indkomst på 32.700 kr. om året.

Samtidig hersker der også store geografiske forskelle på danskernes indkomstniveau. Her er der dog heller ikke de store overraskelser gemt i tallene, da det igen i år er nordsjællænderne, der kan glæde sig over den højeste indkomst.

I dansker bosat i Nordsjælland havde i snit knap 300.000 kr. efter skat sidste år, mens bornholmerne må nøjes med 211.000 kr., og dermed indtager bundplaceringen.

BRANCHENYT
Læs også