Privatøkonomi

De unge fik deres feriepenge - de ældre lod dem stå

Finans fakta: I alt 2,3 mio danske lønmodtagere valgte at få den første bølge af feriepenge udbetalt. Tallene peger på, at de unge var mest interesserede i at få dem udbetalt.

Til foråret bliver næste bølge af feriepenge sendt til udbetaling. KRISTIAN DJURHUUS/ Ritzau Scanpix

Ved midnat udløb muligheden for at få udbetalt de første tre ugers indefrosne feriepenge, og de resterende midler ville forblive indefrosset til pensionsalderen.

Imidlertid er der kommet en politisk aftale, der opfryser de sidste to ugers feriepenge. Den politiske aftale har til formål at sparke yderligere gang i dansk økonomi efter coronanedlukningen.

Efter fristens udløb ved midnat var der foreløbig anmodet om 51,6 mia. kr. Samlet havde 2,3 millioner lønmodtagere fået feriepenge udbetalt. Det svarer til 77 pct. af alle lønmodtagere.

Hvis man sammenholder aldersprofilen på udbetalingerne med data fra Danamarks Statistik over lønmodtagere, kan der ses en tendens til, at forholdsvis flere unge end ældre har bedt om at få feriemidlerne udbetalt.

Det samme ses også i statistikken over feriemidler, der ikke blev udbetalt. Den samlede opgørelse over optjente feriemidler foreligger ikke endnu. Derfor har det uafhængige analyseinstitut Dream udarbejdet en prognose over disse tal.

Det skønnes, at yderligere 9 mia. kr. stod til rådighed for udbetaling, men står tilbage i fonden, da lønmodtagerne ikke har anmodet om dem. Her tilhører en stor del af pengene lønmodtagere over 50 år, som har valgt at lade dem stå til pensionsalderen.

Det var københavnerne og indbyggere i kommunerne under Region Hovedstaden, der fik udbetalt mest efter skat.

I gennemsnit har lønmodtagerne fået 13.451 kr. udbetalt efter skat. Det er de 45-49 årige, der har fået mest udbetalt. Langt de fleste af udbetalingerne skete i de første dage efter udbetalingen åbnede.


 

Læs også
Top job