Privatøkonomi

Vedtaget: Denne aldersgruppe må først gå på pension som 69-årig

En forhøjelse af folkepensionsalderen skal være med til at finansiere velfærdssamfundet.

Vi skal arbejde længere og længere, fordi den gennemsnitlige levetid stiger. Arkivfoto: Ole Lind Foto: Ole Lind

Det har været længe undervejs, men nu er det vedtaget. Folkepensionsalderen sættes op til 69 år for alle, der er født 1. januar 1967 og derefter.

Danskere, der er yngre, kan se frem til en endnu højere pensionsalder - helt op til 74 år. Det kan dog tidligst ske i 2025, da pensionsalderen reguleres hver femte år.

En højere pensionsalder har betydning for en lang række ydelser, der afhænger af aldersgrænser.

I loven nævnes bl.a.: Efterløn, arbejdsløshedsforsikring, fleksydelse, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

Lovændringen får også betydning for etablerings- og iværksætterkonti, personskatteloven, førtidspension og i øvrigt vederlag til ministre.

Baggrunden for den højere pensionsalder er, at vi lever længere. Ifølge Danmarks Statistiks såkaldte ”dødeligstavle” vil den gennemsnitlige levealder for en 60-årig være 83,63 år!

»Reguleringen af folkepensionsalderen bidrager til at gøre pensions- og tilbagetrækningssystemet mere robust over for stigende levetid, at sikre finansiering af det danske velfærdssamfund mange år fremover og at give plads til større udgifter til sundhed og pleje, når der bliver flere ældre,« hedder det bl.a. i lovforslaget, der altså nu er vedtaget.

Folkepensionsalderen fastsættes til 68 år for personer, der er født i perioden fra den 31. december 1962 til den 31. december 1966.

BRANCHENYT
Læs også