Privatøkonomi

Skatteordfører mente, at pensionsforbud blev »sneget ind af bagdøren« - nu skal en gruppe af investorer »tænke sig godt om«

Unoterede aktier blev ved årsskiftet bandlyst i aldersopsparing - nu investorerne tage stilling til, hvad de skal gøre.

En del af regelsættet for aldersopsparingen er blevet ændret. Foto: Altopress by PhotoAlto Foto: Christian Zachariasen

Af den oprindelige artikel fremgik det, at fristen for at få de unoterede aktier ud af sin aldersopsparing var den 1. juni. Det var en fejl. Fristen er den 1. juli, og det er nu rettet i artiklen.

Det nye år er blevet skudt ind med et forbud på pensionsfronten, som stiller en gruppe pensionsopsparere over for en udfordring. Sådan lyder det fra revisionshuset BDO, der i sit nyhedsbrev Depechen har set nærmere på det nye forbud.

Forbuddet gælder køb af unoterede aktier i aldersopsparing-regi. Det blev bandlyst ved overgangen fra 2020 til 2021.

Hvis man allerede har unoterede aktier i sin aldersopsparing, så har man frem til 1. juli til at få dem ud af depotet. Ellers koster det 20 pct. af værdien i en afgift.

»Dem, der nu skal tage unoterede aktier ud af deres aldersopsparing, skal tænke sig godt om,« lyder det fra Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i BDO.

Fra BDO lyder det, at der er tre måder at få de ikke-børsnoterede aktier ud af aldersopsparingen:

Den første mulighed er, at man sælger dem til tredjemand. Dette kræver dog, at der er en interesseret køber.

Den anden mulighed er, at man selv køber dem ud. Det sker ved at indskyde et beløb, der svarer til værdien af de unoterede aktier. Det betyder, at værdien af aldersopsparingen forbliver den samme.

Den tredje mulighed er, at man udlodder aktierne til sig selv. Man tager dem ud af depotet uden at indskyde et tilsvarende beløb. Med denne løsning bliver den samlede værdi af aldersopsparingen reduceret, og derfor er denne løsning kun interessant, hvis man ikke har frie midler til løsning nummer to.

»Det mest optimale er at købe aktierne ud. Altså indskyde et beløb svarende til aktiernes værdi. Fordi det opretholder værdien af aldersopsparingen,« lyder det fra Henning Boye Hansen.

Og det er ikke kun de tre valgmuligheder, man skal være opmærksom på. Man skal også time det i forhold til fald eller stigninger i værdien af aktierne.

»Uanset om aktierne er på vej op eller ned i værdi, gælder det om at tage dem ud til den højest mulige værdi,« lyder det fra Henning Boye Hansen.

De nye regler kommer på baggrund af en såkaldt bekendtgørelse fra Finanstilsynet, og det har tidligere mødt kritik fra politisk hold.

»Jeg oplever det som om, at det her bliver sneget ind af bagdøren via en mulighed for bare at ændre bekendtgørelsen,« lød det fra De Konservatives skatteordfører, Mona Juul.

Venstre kritiserede også de nye regler på området. Kritikken fra politisk side kommer sig af, at reglerne om aldersopsparinger blev politisk drøftet i 2017 mellem den tidligere VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Partierne nåede til en aftale om at lempe reglerne for investering i unoterede aktier. Aftalen blev dog aldrig udmøntet.

Det er især iværksættervirksomheder og startups, der ifølge politikerne bliver ramt af forbuddet. De vil dermed snart ikke kunne få penge fra danskernes aldersopsparinger. Denne pensionsform er ellers fordelagtig pga. en lavere beskatning.

Denne vurdering deler man i BDO.

»Forbuddet mod at anvende midler i aldersopsparinger til køb af unoterede aktier vil givetvis medføre, at færre private kommer til at investere i startups. Det er ærgerligt, og politikernes jævnlige skåltaler om, at de gerne ser en mere udbredt aktiekultur, klinger mere og mere hult,« lyder det fra Henning Boye Hansen.

I 2018 havde 887.000 danskerne i alt placeret 6,8 mia. kr. i aldersopsparinger, viser tal fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Læs også
Top job