Privatøkonomi

Stor regning på vej: Pensionsskat kan skabe strid mellem banker og kunder

Bankerne risikerer at komme til at hænge på den skatteregning, deres pensionskunder får i disse dage.

Vores levestandard i pensionsalderen styres i højere og højere grad af udviklingen på finansmarkederne. Men der skal betales skat af afkastet undervejs. Arkivfoto: Lucas Jackson/Reuters/Ritzau Scanpix

Mange danskere skal betale en stor skatteregning, og i flere tilfælde vil den komme bag på dem.

Der er tale om skatten af pensionsafkast, den såkaldte PAL-skat. Den opkræves hvert år i januar uden varsel. Pensionskunderne opdager den først, når de logger sig på deres pensionsordning.

PALskatten på 15,3 pct. opkræves ikke af skattemyndighederne, men af pensionsselskaberne og bankerne. Skatten er dermed et mellemværende mellem de finansielle virksomheder og kunderne.

Netop 2020 har været et ekstraordinært godt aktieår, og det vil afspejle sig for alle de pensionsopsparere, der har fået del i aktiegevinsterne. Beløbet er så stort, at man i Nordea strammer skruen.

»Nordea er jo ligesom andre banker og pensionsselskaber begyndt at modregne PAL-skat på vores pensionsdepoter. Det har været et fantastisk år, så der er mange penge på spil,« skriver Nordea til Finans.

Det er pensioner i bankerne, der giver de største udfordringer, da der er fastere regler for, hvordan PAL-skatten håndteres af pensionsselskaberne.

I første omgang lægger bankerne pengene ud. Derefter opkræves skatten hos kunderne på den kontantkonto, der er tilknyttet pensionsdepotet. Problemet opstår, hvis der ikke er dækning på kontoen, eller den efterfølgende måneds indbetalinger ikke er store nok til at betale skatten.

PAL tager ikke stilling til, hvornår et eventuelt overtræk skal være dækket ind.

Den juridiske vejledning om PALskat

Det fremgår ikke af den juridiske vejledning om PAL-skat, at banker og pensionsselskaber kan kræve, at kunderne sælger værdipapirer for at betale skatten.

»PAL tager ikke stilling til, hvornår et eventuelt overtræk skal være dækket ind. Den giver heller ikke pengeinstituttet bemyndigelse til at tvangssælge værdipapirer til dækning af underskuddet. Det er op til det enkelte pengeinstitut og kunden selv at løse denne konflikt,« hedder det i den juridiske vejledning.

PALskatten har indbragt statskassen knap 500 mia. kr. siden 2010. Det svarer til ca. 170.000 kr. for hver af de 2,9 mio. danskere, der har en pensionsopsparing.

Indtægterne fra pensionsskatten ventes at eksplodere de kommende år i takt med, at danskernes pensionsformue bliver større og større ifølge en prognose fra PFA. Prognosen er baseret på konservative forudsætninger.

Formuen i dag er knap 5.000 mia. kr. Det beløb ventes at stige gradvist til lidt under 7.000 mia. kr i 2029.

Opkrævningen af PAL-skatten har i alle årene givet anledning til mange stridigheder ikke mindst i år med store afkast.

PAL-skat
  • PAL-skatten opkræves en gang om året. Der er tale om skat af pensionsafkast, og satsen er 15,3 pct.
  • Hvis man et år har haft et afkast på 20.000 kr., skal der altså betales 3.060 kr. i skat.
  • Banker og pensionsselskaber skal opgøre og opkræve skatten hos kunderne senest den 15. januar.
  • Senest den 22. januar skal der afregnes med skattemyndighederne.
  • Hvis man enkelte år har haft negativt afkast, sker der en modregning.
  • Negativ rente på kontantkontoen modregnes også.
  • Bankerne og pensionsselskaberne kræver skatten ind.
  • Senest otte uger efter opkrævningen har man krav på at få en opgørelse over, hvordan skatten er beregnet.
  • Der kan være særlige regler for bl.a. puljeordninger og livrenter. Har man en livrente, er man ikke juridisk ejer af værdipapirerne i depotet.

Specielt bankerne har måttet træde forsigtigt, når de skulle opkræve PAL-skat. I Danske Bank, der ejer Danica, bruger man denne fremgangsmåde.

Danske Banks kunder bliver oplyst om, hvor meget der er betalt og saldoen. Hvis der er overtræk på kontoen, tager rådgiverne kontakt til kunden for at få inddækket overtrækket og rådgive om mulighederne. Løsningen kan være ekstra indbetaling, salg af værdipapirer eller snarlig udbetaling af udbytter.

I Danica trækkes PAL-skatten også fra kundens ordning. Et eventuelt overtræk over en bagatelgrænse på 500 kr. er pensionsselskabet berettiget til at kræve inddækket, og det sker automatisk. For ordninger hvor Danica handler på vegne af kunden, f.eks. Danica Balance, sker der et automatisk autosalg, når bagatelgrænsen overskrides.

»For kunder, der selv administrerer opsparingen, tager vi kontakt for at opnå inddækning af overtræk. Det står i investeringsbetingelserne, at Danica har ret til at sælge ud, hvis kunderne ikke selv inddækker overtrækket,« oplyser kommunikationschef i Danica, Tim Smidemann.

Bruges denne metode, er princippet, at det første, der sælges, er de senest købte værdipapirer.

Man får ikke en opgørelse, når skatten trækkes, men har krav på en senest otte uger efter opkrævningen. Opgørelsen kan være nyttig, da man kan modregne sine gevinster i de tab, man har haft de foregående år.

Seneste udfordring er, at mange skal betale negative renter af det kontante indestående, de har på pensionen. Denne rente modregnes i PAL-skatten.

Læs også
Top job