Serier

Så hårdt ramte corona: Danskernes pensioner blev 263 mia. kr. mindre værd på få uger

En ny opgørelse fra Forsikring & Pension afslører, hvor giftig coronakrisens første hug var for de danske pensionsopsparere.

Corona rammer verden
Danskernes pensioner fik et negativt afkast på ca. 260 mia. kr. i 1. kvartal 2020, da corona-pandemiens hurtige udbredelse skabte frygt for den globale vækst. Aktierne førte an i  det hurtige kursfald. Pensionerne har nu mere end indhentet tabet. Foto: AP/Mark Lennihan

De danske pensionsselskaber tabte over 263 mia. kr. under de voldsomme corona-kursfald i februar og marts. Og skønt tabene er tjent ind igen, og pensionerne er tilbage i plus, opfordrer professor Jesper Rangvid, CBS, danskere med opsparing i markedsrente til at være opmærksomme nu, hvor der tales om stigende risiko for prisbobler.

»Det her er, hvad det vil sige at have investeret i markedsrente, hvor man som pensionsopsparer bærer kurstabene selv. Denne gang rettede kurserne sig hurtigt, men det gør de ikke nødvendigvis altid. Derfor er det vigtigt at være bevidst om sin risiko,« siger Jesper Rangvid.

Opgørelsen er baseret på en ny kvartalsvis statistik fra pensionssektoren, der viser de samlede investeringer og deres afkast fordelt på pensionsformerne markedsrente og gennemsnitsrente. Og den viser, at der blev tabt på alle investeringsaktiver i de første tre måneder sidste år for opsparing i markedsrente.

»Der var ingen safe haven i form af stigende obligationskurser. I Europa var renteniveauet allerede så lavt, at det ikke var muligt for alvor at sænke renten. Så selv om det gik hårdest ud over aktierne, var der tab på alle investeringer i markedsrente,« konstaterer Jesper Rangvid.

Investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen, der følger pensionssektoren tæt, siger, at obligationer og alternativer dog har givet væsentligt mindre tab og dermed er med til at understrege, at spredning af investeringerne kan hindre den helt store katastrofe.

»Det er vigtigt med mange aktier, for det er herfra, afkastet vil komme. Men selv om der er tab undervejs, er obligationerne med til at stabilisere pensionerne, når det går ned – og tabene på alternative investeringer er overraskende lavt,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

De voldsomme kursfald ramte alle pensionsopsparinger, men gik absolut hårdest ud over opsparerne i markedsrente, der har mere end dobbelt så meget af formuen investeret i aktier.

Direktør Kent Damsgaard fra Forsikring & Pension siger, at brancheorganisationen er på vej med flere statistikker på brancheniveau.

»Vi vil gerne give danskerne et bedre indblik i, hvordan deres pension er investeret som et forsøg på at gøre folk mere interesseret i deres pension. Næste skridt for den enkelte kunne være at se nærmere på egen opsparing og risiko på sit pensionsselskabs hjemmeside,« siger Kent Damsgaard.

Læs også