Privatøkonomi

Sexchikane kan koste aktionærer milliarder i kurstab

Seksuel chikane har alvorlige konsekvenser for den udsatte. Men det er også noget, aktionærer skal interessere sig for af rent økonomiske årsager, siger forskere fra CBS.

Tre CBS-forskere - Ulf Nielsson, Laurids Møhl Schack og Mads Borelli-Kjær - har beregnet, hvad det koster de børsnoterede virksomheder på aktiekursen at ryge ind i offentlige sexchikane-sager. Foto: Nicolai Lorenzen.

En offentlig sag om sexchikane i et børsnoteret selskab koster i gennemsnit 1,5 pct. på børskursen, og hvis den administrerende direktør er involveret, er effekten helt op til 6,5 pct. Regningen til investorerne kan løbe op i mange mia. kr., viser et studie fra tre forskere på CBS.

Studiet, der for nylig blev offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift Journal of Corporate Finance, gennemgår ca. 200 offentlige sager om sexchikane i virksomheder i engelsksprogede lande. Sagerne har i gennemsnit kostet virksomheden 450 mio. dollar – over 2,7 mia. kr. – i kursværdi i løbet af de første to dage, fortæller de tre forskere Ulf Nielsson, Mads Borelli-Kjær og Laurids Møhl Schack.

»Dermed er risikoen ved den type sager lige så stor som ved en forureningssag eller lignende. Og effekten bliver stærkere, hvis der er gentagne tilfælde, eller hvis topchefen er involveret. Derfor er det noget, man bør interessere sig for både som virksomhed og som aktionær, siger Mads Borelli-Kjær.

For den almindelige investor er spørgsmålet nok især, om man ønsker at eje aktier i et selskab, der ikke har en politik for at håndtere og i det hele taget forhindre sexchikane

lektor Ulf Nielsson, CBS

Efter 60 dage er kursen stadig ca. 0,8 pct. nede i forhold til lignende selskaber og markedet med et gennemsnitligt kurstab på 250 mio. dollar – ca. 2,5 mia. kr. Effekten bliver mindre, hvis selskabet selv fortæller om sagen og har håndteret den.

»For den almindelige investor er spørgsmålet nok især, om man ønsker at eje aktier i et selskab, der ikke har en politik for at håndtere og i det hele taget forhindre sexchikane,« vurderer lektor Ulf Nielsson, CBS.

Ifølge forskerne er kurstabet størst i virksomheder, der henvender sig direkte til forbrugerne.

Nordea screener regelmæssigt alle aktier, der er investeret i, for brud på FN’s Global Compact princip om eliminering af diskrimination i forbindelse med beskæftigelse og arbejde. Dette indebærer også sager om bl.a. seksuel chikane, fortæller Eric Pedersen, der er chef for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management.

Han venter, at investorernes fokus på klimamæssige, socialt og ledelsesmæssigt ansvarlige investeringer og de kommende EU-regler om den slags investeringer »helt sikkert« vil øge kurseffekten af sager om sexchikane fremadrettet.

Hos Sampension indgår sexchikane som en del af de arbejdstagerrettigheder, Sampension jævnligt screener sin portefølje for brud på.

»Den type brud på arbejdstagerrettigheder kan være tegn på dårlig governance, og aktier med god governance giver ofte bedre afkast. Så udover det principielle i, at vi tager afstand fra sexchikane og kønsdiskrimination, kan der være finansiel grund til at vælge et selskab fra, hvis det ikke ønsker at ændre adfærd,« siger aktiechef Philip Jagd.

BRANCHENYT
Læs også