Privatøkonomi

Sommerhussalg sparker yderkommuner ud af finanskrisens skygge

De boomende sommerhussalg har haft en positiv effekt i yderkommunerne.

Sommerhussalget slår alle rekorder. Det har man i høj grad mærket i yderkommunerne. Foto: Joachim Ladefoged

For første gang sælges der nu lige så mange boliger i yderkommunerne som før finanskrisen.

Det viser en ny analyse fra EDC. Analysen er baseret på dugfriske tal fra boligmarkedsstatistikken.

Det er det boomende salg af sommerhuse, der har skubbet til udviklingen. Salget er steget så meget, at det bringer boligsalget i de 16 kommuner, man definerer som yderkommuner, fuldt på højde med salget i de største byer i Danmark.

Uden sommerhussalget ville yderkommunerne dog fortsat halte efter de store byer.

»Det virkeligt glædelige ved analysen er, at selv om vi trækker sommerhusene ud af ligningen, er salget i yderkommunerne tilbage på niveauet før finanskrisen,« siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann.

Det er der to forklaringer på, mener han. Dels er interessen for at købe bolig markant stigende, dels er der stigende interesse for at bo udenfor de store byer.

En sidegevinst af coronakrisen er, at mange har fundet ud af, at distancearbejde fungerer godt, og at man i mange tilfælde kan passe et arbejde i byen fra en hjemmearbejdsplads et antal dage om ugen.

»Det er nok de færreste, der helt kan og vil droppe den fysiske kontakt til arbejdspladsen. Men mange kan se en fordel i at leve med længere transporttid f.eks. tre dage om ugen og så arbejde hjemmefra de sidste to,« mener Jan Nordmann.

Dertil kommer en større interesse for at bo lidt længere væk, fordi man får meget mere bolig for pengene udenfor de største byer.

Hos EDC forventer man, at den tendens vil fortsætte, når coronakrisen er overstået.

De store byer vil fortsat ligge i spidsen både målt på boligpriser og styksalg.

Jan Nordmann, kommunikationschef, EDC

»Jeg tror, vi kommer til at se en mere vedvarende udvikling bl.a. på grund af muligheden for distancearbejde. Men det betyder ikke, at der nu vendes helt op og ned på, hvor det er mest attraktivt at bo. De store byer vil fortsat ligge i spidsen både målt på boligpriser og styksalg,« siger Jan Nordmann.

Coronakrisen har medført en eksplosion i boligsalget over det meste af landet og for alle boligtyper. Det er dog i særlig grad salget af sommerhuse, der fører an, og det har altså kunnet mærkes i yderområderne.

I 2020 kostede en kvm villa i Region Hovedstaden ca. seks gange så meget som i de 16 yderkommuner i gennemsnit. I de fire største provinsbyer, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg måtte køberne betale godt 2,5 gange mere.

De 16 kommuner, der er defineret som yderkommuner, er: Bornholm, Lolland, Langeland, Ærø, Tønder, Varde, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive, Mors, Thisted, Vesthimmerland, Norddjurs, Samsø og Læsø.

I analysen indgår salgstal fra alle landets ejendomsmæglere.

Læs også
Top job