Privatøkonomi

Ny overenskomst på plads for ansatte i regionerne

Efter "intense forhandlinger" er en tre-årig overenskomst nu færdigforhandlet mellem regionerne og medarbejderne.

Forbundsformanden i FOA, Mona Striib, glæder sig over resultatet af den nye overenskomst for de ansatte i regionerne. Foto: FOA.

Over 142.000 ansatte i regionerne har nu landet en ny aftale som de sidste i rækken efter først de statsligt ansatte og dernæst de kommunalt ansatte fik forhandlet en ny overenskomst på plads, som for dem alle skal gælde de næste tre år.

Forbundsformanden i FOA, Mona Striib, glæder sig over resultatet.

»Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes at sikre samme generelle lønstigninger til regionalt ansatte, som vi fik på det kommunale område. Det har krævet hårde sværdslag og intense forhandlinger,« siger Mona Striib.

Aftalen er nu på plads, men det var ikke en nem vej at nå dertil, erkender hun:

»For os var det afgørende, at regionalt ansatte får samme generelle lønstigninger, som på kommunernes område. Det kunne let være gået en helt anden vej. Jeg er også glad for, at vi får afsat midler til at løfte de lavestlønnede, samt at vi får afsat midler til organisationspuljer, som nu kan forhandles på de enkelte overenskomster.«

Det er blandt andre sygeplejerske, lægerne, sosu'erne, socialpædagogerne og rengøringsansatte, der er berørt af aftalen, som sikrer grupperne en gennemsnitlig lønstigning på 5,02 procent over tre år. 

Samlet set er den økonomiske ramme for den nye aftale på 6,75, hvilket indebærer personrelaterede udgifter inklusiv efteruddannelser mm.

Med forliget er aftalt en formålspulje til særlige grupper herunder lavtlønnede på 0,05 procent og en strategipulje på 0,05 procent.  Der afsættes 0,45 procent til organisationspuljer, som udmøntes ved de kommende organisationsforhandlinger.

Mona Striib kalder det »vigtigt«, at særskilte puljer er blevet sikret til at løfte de lavestlønnede grupper:

»Jeg havde bestemt appetit på mere, men der findes desværre ingen snuptagsløsninger. Derfor er det også vigtigt, at fællesskabet på lønmodtagersiden har givet håndslag på, at vi skal se på løndannelse i den kommende overenskomstperiode-periode.«

Udover forhandlingerne om lønkroner peger forbundsformanden på en række forbedringer i den nye aftale.

»Vi har fået en fin rammeaftale for seniorer. Vi kom igennem med nogle gode aftaler for deltids- og timelønnede. På arbejdsmiljødelen er vi fx glade for uddannelse til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i psykiske arbejdsmiljø. Vi får en fuldt finansieret sorgorlov og en tryghedspulje til fyrede,« siger Mona Striib.

For lønmodtagerne var det Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, som forhandlede. Anders Kühnau (S), der er formand for Region Midtjylland forhandlede på vegne af regionerne.

BRANCHENYT
Læs også