Privatøkonomi

»En slem overraskelse« kan vente ved salg: Nu kan boligejerne snart betale deres »usynlige« gæld

Lørdag den 1. maj bliver der åbnet for, at landets boligejere kan betale deres indefrosne grundskyld.

Siden 2018 er stigninger i grundskylden over en bagatelgrænse på 200 kr. automatisk blevet indefrosset. Foto: Jens Dresling

En stor del af de danske boligejere har i de seneste år opbygget en gæld til deres kommune uden at være klar over det. Sådan lyder det fra revisionshuset BDO i nyhedsbrevet Depechen, hvor man peger på, at det nu snart bliver muligt for boligejerne at få betalt gælden.

Gælden er opstået, fordi en eventuel stigning i grundskylden er blevet indefrosset automatisk i de seneste år. Den indefrosne grundskyld skal betales, når man sælger sin bolig, men fra den 1. maj bliver ordningen frivillig. Dermed bliver det muligt at træde ud af ordningen og samtidig betale sin indefrosne grundskyld nu i stedet for ved et salg.  

»Jeg er ikke nogen stor tilhænger af ordningen med automatisk indefrysning, fordi det gør gælden usynlig. Mange boligejere får sig en slem overraskelse den dag, de sælger deres bolig, fordi de ikke er klar over gældens eksistens. Hvis man havde gjort indefrysning betinget af en ansøgning, ville kun meget få have gjort brug af muligheden,« lyder vurderingen fra Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i BDO.

En eventuel stigning i grundskylden på mere end 200 kr. pr. år for hver ejendom og ejer er siden 2018 blevet indefrosset. Ifølge Finans Danmark var der samlet set indefrosset grundskyld for ca. 3,5 mia. kr. ved udgangen af 2020, hvilket svarer til 3.600 pr. berørt boligejer.

Fra 2024 kommer der en rente på gælden, og den kommer til at gælde for hele den indefrosne grundskyld og ikke kun den grundskyld, som er blevet indefrosset fra 2024. Frem til udgangen af 2023 er den gæld dog rentefri.

»Umiddelbart er det derfor kun dem, der er plaget af negative renter af deres bankindeståender, som har fordel ved at betale nu. Alligevel vil en del flere nok vælge at betale, fordi den af mange opfattes som klatgæld, der bare skal ud af verden,« lyder det fra Henning Boye Hansen.

Hvis man gerne vil fortsætte på ordningen, skal man ikke foretage sig noget. Dem, der gerne vil ud af ordningen, skal gøre det via borger.dk. Selv om man træder ud af ordningen, kan man tilmelde sig den på et senere tidspunkt. Man kan dog ikke få sin oprindelige indefrysning tilbage, hvis man træder ud og ind af ordningen.

BRANCHENYT
Læs også