Privatøkonomi

Hvis regeringen får ret i sin prognose: Så meget kommer huspriserne til at stige i år

Huspriserne kommer til at stige 11,2 pct. i år, lyder det i Økonomisk Redegørelse fra regeringen. Det er en markant opjustering i forhold til tidligere.

Foto: Thomas Borberg

Huspriserne kommer til at tage et gevaldigt hop opad i år – og mere end tidligere ventet. Det fremgår af den såkaldte Økonomisk Redegørelse, som er regeringens prognose for udviklingen i dansk økonomi.

Regeringen venter, at huspriserne kommer til at stige med 11,2 pct. i år og med 3,1 pct. i 2022. Det er en opjustering i forhold til den seneste prognose fra slutningen af april i form af det såkaldte konvergensprogram. Her vurderede regeringen, at huspriserne i år kommer til at stige med 10,4 pct. i år og med 3,2 pct. til næste år.

»Der har været kraftig fremgang på boligmarkedet under coronakrisen. Boligsalget er steget til det højeste niveau siden finanskrisen, og der har været store boligprisstigninger, særligt i og omkring København,« lyder det i Økonomisk Redegørelse.

Regeringen venter dog, at prisvæksten den resterende del af 2021 og 2022 vil være mere moderat, end det har været tilfældet indtil nu. Blandt andet som følge af højere renter og genåbningen af samfundet med dertilhørende forbrugsmønstre.

»Dertil kommer, at den strammere regulering, der er indført siden finanskrisen, forventes at dæmpe efterspørgslen og dermed prisudviklingen i de områder, hvor priserne er højest,« lyder det i Økonomisk Redegørelse.

I forhold til den seneste Økonomisk Redegørelse fra december 2020 er der tale om en meget stor opjustering. Her ventede regeringen, at huspriserne i år og næste år ville stige med henholdsvis 2,9 pct. og 2,3 pct.

I Arbejdernes Landsbank peger man på, at landets husejere kan se frem til en stigning på 304.000 kr. i friværdien, hvis regeringens prognose rammer plet.

»Det går rigtig stærkt på boligmarkedet i øjeblikket, og det går også for stærkt. De nyeste tal fra boligsiden viser, at boligpriserne ligger 14,3 pct. højere end samme tid sidste år. Prisstigningerne betyder også, at priserne i og omkring de store byer er kommet op i et leje, hvor færre vil og kan være med,« skriver Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

»Ser vi på landet som helhed, er priserne dog ikke kommet ude af trit med den økonomiske virkelighed, men afspejler flere år med faldende renter og stigende indkomster. Fremadrettet er der dog ikke den samme plads som tidligere til prisstigninger,« lyder det fra Anders Christian Overvad.

Læs også