Privatøkonomi

Jagten på afkast banker til investeringsforeningernes formue

På blot et år er de privates samlede formue, som er placeret i investeringsforeningerne, vokset med godt 120 mia. kr.

Privates samlede formue i investeringsbeviser er vokset 24 pct. på et år og ligger i dag mere end 120 mia. kr. højere end for et år siden, viser nye tal fra VP Securities.

Til sammenligning tog det over fire år at stige de foregående 100 mia. kr. Forklaringen på den hurtige vækst er ikke mindst stor tilgang til bankernes pasningsordninger.

»Vi har rigtig meget tilgang fra porteføljeplejeordningerne i bankerne. Negative indlånsrenter og over 1.000 mia. kr. i indestående på almindelige bankkonti har fået nogle til at investere selv, men mange går via banken. De har måske tidligere været tilfredse med at have pengene stående til 0 pct. i rente, men nu vil de have lidt mere risiko,« siger partnerdirektør Thomas Bonnor, Bankinvest.

Billedet understøttes af tal fra Nationalbanken. De viser, at husholdningerne har nettokøbt investeringsbeviser for over 35 mia. kr. fra august 2020 til og med juli 2021. Der har ikke været en måned med nettosalg siden marts 2020. Samtidig har der været høje afkast på aktier.

»Negative renter og den høje ekstra opsparing under coronakrisen har - kombineret med høje afkast - fået langt flere hen over investeringsbarrieren. Og det er positivt for investorkulturen på både langt og kort sigt,« siger investeringschef Kåre Valgreen fra bankerne og investeringsforeningernes brancheorganisation, Finans Danmark.

Han konstaterer, at det også er positivt, at mange nye investorer i første omgang vælger et plejeprodukt og dermed får større spredning og mindre risiko på deres investering, end hvis de havde købt en eller to enkeltaktier.

Bankernes plejeprodukter har tidligere været kritiseret for høje omkostninger og dyre omlægninger af porteføljen.

Nordea havde den 1. august haft nettokøb i detailafdelingerne på over 15,5 mia. kr. i år. Direktør Rasmus Eske Bruun bekræfter, at der har været en meget stor vækst i bankens porteføljeprodukter.

»Vi oplever bl.a., at rigtig mange private kunder vælger en af vores nye, bæredygtige porteføljer. Der er meget stor interesse for at investere,« siger Rasmus Eske Bruun.

Mens mænd sidder på to tredjedele af privates aktieformue, er kvinderne bedre med, når det gælder investeringsbeviser. Her ejer kvinderne 41 pct. af formuen. Og lige som det er tilfældet, når det gælder aktier, er der også flere kvinder, der det sidste år har valgt at investere i investeringsbeviser.

Læs også
Top job