Privatøkonomi

Skjult gave til pensionsopsparere i regeringsudspil

Pensionsbranchen jubler ovenpå regeringens udspil for at øge arbejdsudbuddet. Nu bliver pensionsopsparing en langt bedre forretning for de fleste.

Regeringen vil fjerne den del af modregningen af pensionister, som skyldes, at deres ægtefælle fortsat arbejder. Sker det vil det også fjerne en stor del af hullet i pensionsreformen fra 2017. Foto: Gorm Branderup.

Nu fjernes de sidste knaster, så pensionsopsparing kan betale sig for alle gennem hele arbejdslivet. Det er den uventede sidegevinst af regeringens nye udspil for at øge arbejdsudbuddet.

Vedtages udspillet kan det få stor økonomisk betydning for de mange pensionsopsparere, der har udsigt til at blive skambeskattet af deres pensionsopsparing de sidste år før folkepensionen.

»Vi er meget glade for, at regeringen vil gøre folkepensionister og førtidspensionisters indtægt uafhængig af ægtefællens indtægt. I dag står netop denne modregning i vejen for at vi for alvor kan få glæde af pensionsreformen fra 2017,« siger vicedirektør Jan V. Hansen, Forsikring & Pension.

Aldersopsparing
  • For at sikre at det kan betale sig for alle at spare op til pension også de sidste år på arbejdsmarkedet, kan danskerne de sidste fem år inden folkepensionen indskyde op til – i 2021 – 52.400 kr. om året på deres aldersopsparing.
  • Der bliver ikke modregnet i folkepensionens tillæg og andre sociale ydelser for udbetaling fra aldersopsparing i modsætning til udbetalinger fra ratepension og livslang pension.
  • Der er ikke skattefradrag for indskud på en aldersopsparing, og pengene beskattes ikke ved udbetaling.
  • For at måtte foretage de store indbetalinger de sidste fem år før folkepensionsalderen, må opspareren ikke være begyndt at få udbetalt pension. Ordningen kan ikke bruges ved delpensionering.
  • Da der ikke er fradrag for indbetalingerne, stiger husstandsindkomsten på papiret ved indbetaling på en alderspension. Derfor kan der ske modregning i eksempelvis boligydelse og i ens ægtefælles folkepension eller førtidspension.
  • Det problem fjernes nu for folkepension og førtidspension, hvis regeringens forslag om nye modregningsregler vedtages.
 • Dengang fik alle mulighed for at indbetale op til 52.400 kr. (2021) om året ind på en aldersopsparing de sidste fem år før folkepensionsalderen.

  Der modregnes ikke i de offentlige pensionstillæg for aldersopsparing. Så ved at give mulighed for de store indskud, undgik man, at modregning gjorde pensionsopsparing til en underskudsforretning for de fleste FH-arbejdere de sidste år på arbejdsmarkedet.

  Der viste sig dog hurtigt et stort hul i den nye reform

  »Der var et utilsigtet problem, idet den disponible tilsyneladende stiger, når du indbetaler på en pensionsordning uden skattefradrag. Og det betød, at en ægtefælle på folkepension eller førtidspension fik mindre i pensionstillæg og boligtilskud, hvis alt indskud blev placeret på en aldersopsparing,« forklarer Jan V. Hansen.

  Tal fra Udbetalingen Danmark har vist, at op mod 40-50 pct. af alle opsparere derfor sorteres fra løsningen 1-2 år før folkepensionsalderen, fordi en i deres husstand modtager en offentlig ydelse.

  Regeringens forslag fjerner modregningsproblemet for en meget stor del af vores medlemmer, og det er vi virkelig glade for

  Torben Möger Pedersen, adm. direktør PensionDanmark

  Nu vil regeringen imidlertid fjerne modregning for ægtefælles indkomst for at få flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet. Og dermed fjernes det meste af problemet for indbetaling på aldersopsparing.

  PensionDanmark forventer derfor, at stort set alle medlemmer fremover vil få hele deres pensionsopsparing sat ind på deres konto for aldersopsparing de sidste fem år før folkepensionsalderen.

  »Dermed kan de nå at få så høj en opsparing i aldersopsparing, at de fleste fuldstændig vil undgå modregning i deres pensioner, når de stopper. Regeringens forslag fjerner modregningsproblemet for en meget stor del af vores medlemmer, og det er vi virkelig glade for,« siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

  Modregning for pensionsopsparing
  • Jo mere, du får udbetalt om året fra din pensionsopsparing, jo mere aftrappes folkepensionens tillæg
  • Modregningen begynder for en enlig (2021) ved en årsindtægt over 89.900 og ved 179.700 kr. for et par.
  • Ifølge Forsikring & Pension vil 100 kr. sat ind på en pensionsordning tre år før pensionering med de nuværende forventninger til afkast vokse til ca. 128 kr., hvis de udbetales på en livrente over 17 år. Men på grund af modregning bliver de 100 kr. reelt til knap 89 kr. - og giver altså underskud.
  • Ved at sætte indskuddet ind på en aldersopsparing, som der ikke modregnes for i folkepensionens tillæg, ventes de 100 kr. igen at vokse til godt 128 kr.

  Forsikring & Pension venter, at det i sig selv vil gøre det mere interessant for de ældste at blive på arbejdsmarkedet, når de ved, at de sidste års pensionsopsparing kan betale sig.

  Læs også