Privatøkonomi

Højtlønnede får mest ud af nye modregningsregler

En fjernelse af modregningsreglerne ved pension vil give mange par en væsentlig fremgang i indkomsten, viser beregninger fra pensionsgigant.

Nye modregningsregler vil give mange ældre par flere penge at råde over, ikke mindst hvis den arbejdende ægtefælle har en høj løn. Arkivfoto: Tobias Nicolai

57.926 kr. før skat. Så stor kan gevinsten blive for et par i pensionsalderen, hvis den ene fortsat arbejder, og den anden er på pension.

Gevinsten kan blive endnu større, hvis der er tale om førtidspension.

Regeringen fremlagde mandag et nyt forslag, der ophæver modregningsreglerne. En ophævelse giver størst bonus, hvis den arbejdende ægtefælle eller samlever er højtlønnet.

Det skal med andre ord være slut med at modregne i pensionen, hvis ens bedre halvdel fortsat er i arbejde. Hovedformålet er at sikre, at ældre bliver længere på arbejdsmarkedet.

Pensionsgiganten Danica har for Finans regnet på, hvilke konsekvenser reglerne vil få. Forslaget vil få konsekvenser både for folkepensionister og førtidspensionister.

Nyt forslag

Regeringen foreslår en ændring af modregningsreglerne for folkepension, seniorpension og førtidspension. Midlet er at fjerne den del af modregningen, der er en konsekvens af, at ægtefællen eller samleveren stadig arbejder.

»En ægtefælle eller samlever kan derfor i højere grad arbejde uden at skulle tænke på betydningen for partnerens offentlige pension,« siger Danicas cheføkonom, Mads Moberg Reumert.

I de senere år har der været andre lempelser af det, man kalder ægtefælle-afhængigheden. Et eksempel er en midlertidig ordning, der betyder, at der ikke modregnes ved ekstra arbejde i forbindelse med coronapandemien.

Denne gang gælder det dog al indkomst.

Folkepensionister

For den enkelte kan forslaget udløse en markant højere folkepension. Hvor stor gevinsten bliver, afhænger af flere forhold. De vigtigste er:

  • Pensionistens egne indkomster.
  • Ægtefællens eller samleverens arbejdsindkomst.
  • Husstandens likvide formue. Formuen afgør, om man er berettiget til ældrechecken før indkomstmodregning.

Her er et eksempel på konsekvenserne. Udgangspunktet er en pensionist, som har udbetalinger fra sin egen pensionsopsparing på 100.000 kr årligt. Ægtefællens arbejdsindkomst er 500.000 kr. om året.

I dette tilfælde vil pensionisten få øget sin årlige folkepension med 44.500 kr. før skat, eller hvad der svarer til 3.700 kr. om måneden.

Er parret berettiget til ældrechecken, kan gevinsten for denne familie være mere end 57.900 kr.

Hvis ægtefællen derimod har en årlig indkomst på 300.000 kr., bliver gevinsten 18.650 kr. før skat, og 32.100 kr., hvis man er berettiget til ældrecheck.

Og der kan være tale om endnu højere beløb. Pensionstillægget for par udgør 44.484 kr., mens ældrechecken er på 18.400 kr.

Særlig stor gevinst får de pensionistfamilier, hvor pensionisten har en relativ lav indkomst, og den arbejdende ægtefælle har en betydelig indkomst.

Førtidspensionister

Også førtidspensionister får betydelige gevinster, når de ikke længere får nedsat pensionen som følge af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst.

I dette tilfælde vil gevinsten være markant, hvis ægtefællen har en høj løn.

F.eks. vil en førtidspensionist, som har en årlig udbetaling fra en forsikring på 50.000 kr., og en ægtefælle som tjener 500.000 kr., opnå en årlig gevinst på mere end 48.150 kr. før skat.

Det er altså en væsentlig indkomstfremgang, pensionsmodne familier kan have i udsigt, hvis forslaget gennemføres, viser Danicas beregninger.

Læs også
Top job