Privatøkonomi

Topskattegrænsen hæves igen: Højtlønnede får ekstra skattelettelse

Topskattegrænsen er hævet markant siden 2017, men efter 2022 er det formentlig slut.

De højst lønnede får en ekstra skattelettelse på 1.155 kr. næste år. Det er resultatet af, at grænsen for topskat igen sættes op.

På fem år er topskattegrænsen hævet med 72.900 kr. Det betyder, at lønnen i 2022 for første gang nogensinde skal runde 50.000 kr., før man skal betale den høje skat, oplyser revisionsselskabet, BDO.

Der er tale om løn efter arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. er trukket fra. Det trækkes i bruttolønnen.

Topskattegrænsen stiger til næste år med ca. 1,4 pct. til 552.500 kr. Det er 7.700 kr. mere end i år.

Stigningen er en konsekvens af skattereformen fra 2012.

Det højere loft betyder, at kun personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst over 50.045 kr. før arbejdsmarkedsbidrag skal betale topskat i 2022.

Men for dem, der ligger over loftet nu, er der altså tale om en regulær skattelettelse.

To ægtepar, der begge har en husstandsindkomst på 1 mio. kr. før arbejdsmarkedsbidrag, kan blive behandlet vidt forskelligt skattemæssigt, oplyser BDO.

Hvis indkomsten i det ene tilfælde er fordelt 50/50 og i det andet 20/80, vil det første par ikke skulle betale topskat, mens det andet vil skulle betale 27.525 kr. i topskat.

Skatteministeriet har ikke oplyst tal for de senere år for, hvor mange der betaler topskat. Tallet ligger formentlig omkring 450.000 personer. Det er ca. 9 pct. af alle skattepligtige.

Hvis man alene ser på aldersgruppen 36-59 år, vil mere end en tredjedel kunne forvente at betale topskat i mindst ét år af deres liv. Det fremgår af et ministersvar fra sidste år.

Antallet af topskatteydere har i sagens natur været pænt faldende de seneste 10 år.

»Efter vores vurdering vil det nu begynde at stige igen, fordi det vedtagne løft af topskattegrænsen nu er fuldt indfaset. Det betyder, at der fra og med 2023 kun vil blive tale om små årlige løft,« vurderer BDO.

Topskatten er på 15 pct.

Læs også