Privatøkonomi

Finanstilsynet slår til: Banker undersøges for dobbeltlån til boligejere

Erfaringerne fra finanskrisen skræmmer. Dengang kom mange med to boliger i en alvorlig økonomisk klemme.

Finanstilsynet holder skarpt øje med bankers og realkreditinstitutters boligudlån.  Foto: Finanstilsynet

Finanstilsynet har indledt en undersøgelse af de sager, hvor banker og realkreditinstitutter har givet kunder lov til at købe en ny bolig, inden den gamle er solgt.

De pågældende får dermed lån i begge boliger og løber en dobbelt risiko. Den trafik var udbredt før finanskrisen, men er igen kommet på dagsordenen, efter at boligmarkedet er blevet brandvarmt med få boliger til salg og rekordhøje priser.

Finanstilsynet udtaler sig aldrig om igangværende sager, men bekræfter i et skriftligt svar til Finans, at der er fokus på belåning af to forskellige boliger.

»Vi kan dog oplyse, at det nævnte element kun er ét i en større undersøgelse,« skriver Finanstilsynet.

Flere af de større banker, blandt andet Danske Bank og Nordea, har tidligere bekræftet, at de yder flere af den slags lån, men kun til bundsolide kunder. Det samme gør Jyske Banks realkreditselskab.

»Førhen var udgangspunktet nej. Nu er vi lidt mere pragmatiske. Men det er en individuel vurdering, og den er baseret på, at man har en stærk økonomi og formue til at modstå prisfald. Vi holder os langt inden for stregerne af tilsynets opkridtning,« siger afdelingsdirektør i Jyske Realkredit, Mikkel Høegh.

Finanstilsynets krav til dobbelt belåning er tydelige og blev defineret i en vækstvejledning fra 2016.

»Det stiller særligt store krav til robustheden af kundens indtjening og likviditet at have to boliger på samme tid,« hedder det bl.a. i vejledningen.

Økonomien i husholdningen skal være så robust, at kunden efter overtagelse af den nye bolig kan betale renter og afdrag på begge boliger, indtil instituttet forventer, at den bestående bolig er solgt. Dog i minimum seks måneder.

Usikkerheden er endnu større, når man køber en projektlejlighed. Der går måske flere år, før man overtager projektlejligheden, og i den periode kan man ikke sælge sin bolig, simpelthen fordi man skal have et sted at bo.

I sådan en situation er der grund til at være ekstra forsigtig, understreger Finanstilsynet.

»Den usikkerhed, der er forbundet hermed, indebærer, at instituttet bør være særligt forsigtig i sin vurdering af kundens økonomi,« hedder det i vækstvejledningen.

For kunder, der ejer flere end to boliger, skal økonomien være så solid, at der kan betales renter og afdrag af alle boliglån i 12 måneder. Det gælder især i de såkaldte vækstområder, der omfatter de store byer samt omegnskommunerne til København.

Hovedreglen er, at boligejeren skal kunne tåle, at boligerne falder op til 40 pct. og fortsat have en positiv formue. I det regnestykke indgår også tab på andre aktiver.

Trafikken med at eje to boliger var også stor op til finanskrisen. Men krisen udløste et stort prisfald, og dermed kom mange i klemme og var bundet til to boliger, der begge faldt i pris.

I dag er situationen en anden, mener realkreditinstitutterne. Renten er rekordlav, boligmarkedet sundt, og kreditkravene er i forvejen strenge.

Læs også
Top job