Serier

Årets julegave til tusindvis af fjernvarmekunder: Et solidt prishop i 2022

Mange gasfyrede fjernvarmeværker er netop nu i gang med at varsle om næste års varmepris. I f.eks. Ringkøbing står 4.650 varmekunder til et prishop på i værste fald 7.700 kr.

Storm i energipriserne
Fjernvarme har de senere år generelt været synonym med billig varme. Men for kunder koblet på gasfyrede værker kan 2022 gemme på prisstigninger. Arkivfoto: JP

Den eksploderende gaspris kan ende med at sætte sig i hundredtusinder af fjernvarmekunders varmeregning.

Fjernvarmeprisen
 • Danmarks godt 400 fjernvarmeværker har tilkoblet omkring 1,7 mio. varmekunder. Heraf modtager ca. 500.000 varme fra værker, der helt eller delvis bruger gas.
 • Fjernvarmeprisen er reguleret ved lov. Det betyder bl.a., at varmekunderne skal varslet senest tre måneder før eventuelle prisstigninger.
 • Reguleringen betyder også, at værkerne ikke må oparbejde over- eller underskud. Da varmeprisen ligger fast for en udmeldt periode - typisk et kalender år eller fyringssæsonen fra april til april - skal eventuelle over- og underskud medtages i det følgende års varmepriser.
 • Derfor vil eventuelle prislussinger i det øjeblikke el- og gasmarked først ramme varmekunderne næste år.

I Ringkøbing har det lokale fjernvarmeværk netop meddelt de 4.650 tilsluttede forbrugere, at næste års varmeregning risikerer at vokse med knap 7.700 kr. for en typisk varmekunde.

»Vi har ikke noget at sige. Vi kan bare tage imod,« siger Martin Halkjær Kristensen, direktør i Ringkøbing Fjernvarmeværk, om gasprisen, der det seneste år er mangedoblet.

Lige nu ser det voldsomt ud for nogle værker, mens andre – f.eks. værker der fyrer med biobrændsel og affald – ikke oplever en stigning i varmeprisen.

Kim Behnke, udviklingschef i Dansk Fjernvarme

Men det er ikke kun fjernvarmekunder i Ringkøbing, som risikerer at komme i klemme den galopperende gaspris.

Mange af landets fjernvarmeværker anvender nemlig gasmotorer til at producere varme. Det skønnes, at op mod 500.000 af landets 1,7 mio. fjernvarmekunder helt eller delvist får varme fra afbrænding af gas.

»Og det her rammer jo hele branchen,« siger Martin Halkjær Kristensen.

Meldingen går igen i Dansk Fjernvarme, der er talerør for landets ca. 400 fjernvarmeværker.

»Lige nu ser det voldsomt ud for nogle værker, mens andre – f.eks. værker der fyrer med biobrændsel og affald – ikke oplever en stigning i varmeprisen,« siger udviklingschef Kim Behnke.

Også værker, der er hoppet med på den grønne omstilling og har installeret eldrevne varmepumper, risikerer at skulle hæve priserne. Årsagen er, at elprisen også er rekordhøj for øjeblikket.

»I værker med varmepumper sidder man i de her dage og bider kuglepenne i stykker, fordi elprisen nu er så høj, at det ødelægger hele fidusen ved at skifte til varmepumper,« siger Kim Behnke.

Fælles for både gas- og eldrevne værker er imidlertid, at selv om priserne stiger nu, så vil varmekunderne først mærke noget til en eventuel regning næste år.

Priserne for den nuværende fyringssæson er nemlig allerede meldt ud og vil – uagtet de rødglødende el- og gaspriser – gælde perioden ud.

Men har værkerne vinteren igennem betalt mere for energien, end der er kommet i kassen fra forbrugerne, vil hullet blive lukket med næste års varmeregninger, ligesom der også skal købes nye energiforsyninger ind til næste år til – som markedet står her og nu – en højere pris.

Elprisen
 • Markedsprisen på el på det danske marked fastsættes ved handler på den nordiske elbørs Nord Pool.
 • Markedsprisen er den rå elpris. Hertil kommer statslige elafgifter, betaling for transport af strømmen både til det lokale netselskab og staten (Energinet) samt - for forbrugere - moms.
 • Elprisen - kilowatt-timeprisen (kWh) - afhænger af det produkt, man har købt hos elleverandøren.
 • Nogle - typisk store virksomheder - afregner spotpriser (øjeblikspriser) og tager dermed selv risikoen for prisudsving, som selv på en stille markedsdag kan være store.
 • Andre virksomheder dækker sig ind gennem fastpriskontrakter med varierende løbetid, ligesom private elkunder typisk har et elprodukt baseret på en gennemsnitlig markedspris over en vis periode.
 • Begge dele sikrer mod store og pludselige prisstigninger, men spænder også ben for store og pludselige besparelser.
 • Fastpriskontrakter og produkter med afsæt i gennemsnitlige priser skærmer dog ikke mod vedvarende stigende elpriser. De udsætter kun den truende prisstigning i en periode.

Alt sammen er det medvirkende til, at Ringkøbing Fjernvarme har varslet et prishop til varmekunderne på i værste fald 7.700 kr. for varmeåret 2022.

»Men vi håber selvfølgelig, at stigningen ikke bliver helt så høj, når det kommer til stykket,« siger Martin Halkjær Kristensen og glæder sig i den forbindelse over, at værkets varmepris i dag ligger lavt.

»Vi har generelt været vant til, at tingene bare er gået bedre og bedre. Derfor rammer det her selvfølgelig ekstra hårdt. Eneste trøst er, at de fleste værker, der bruger naturgas, vil opleve samme udvikling,« siger den vestjyske fjernvarmedirektør.

I Dansk Fjernvarme peger Kim Behnke på, at den øjeblikkelige situation bør være en øjenåbner for bl.a. politikere, der presser på for en grøn omstilling alene baseret på grøn strøm

»Fortællingen i dag er, at flere vindmøller kan redde alt. Men nu ser vi bare, at når de står stille, så står alt stille. Vi har jo set dage, hvor kilowatt-time-prisen har været over 1,00 kr. 24 timer i træk. Det er jo vanvittigt. Derfor viser det her bare, at den politiske drøm om kun at satse på vindmøller, den dur ikke,« siger Kim Behnke.

Et kig på den nordiske elbørs, Nord Pool, viser, at september tegner til at sætte historisk månedsrekord, når det gælder elprisen på det danske marked, mens gasprisen år til år har oplevet en stigning i niveauet 500-600 pct.

Læs også
Top job