Privatøkonomi

Spørg om penge: Ny afgørelse om beregning af en tidsfrist, når værdien af fri bil opgøres

Landsskatteretten offentliggjorde i september 2021 en afgørelse om beregningen af treårsfristen efter reglerne om et reduceret beskatningsgrundlag ved opgørelsen af værdi af fri bil.

Det er et grundprincip i skattelovgivningen, at en lønmodtager – ud over pengelønnen – skal beskattes af værdien af personalegoder modtaget som led i ansættelsesforholdet. Personalegoder omfatter i denne forbindelse både formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres (arbejdsgiverens) formuegoder.

Et af de velkendte personalegoder i ansættelsesforhold er privat rådighed over en firmabil, dvs. fri bil. Beskatningen af fri bil indtræder, både hvor bilen stilles til rådighed til udelukkende privat brug, og hvor bilen anvendes såvel erhvervsmæssigt i arbejdsgiverens interesse som til private formål...

Læs også