Privatøkonomi
BREAKING

Vismændene freder igen boligmarkedet: Intet akut behov for indgreb

De økonomiske vismænd forventer, at huspriserne vil være steget med 11,2 pct., når året er omme. I 2022 vil prisudviklingen være markant mere afdæmpet, lyder forventningen.

Der er ikke akut behov for et indgreb på boligmarkedet, lyder det igen fra de økonomiske vismænd. Foto: Jens Dresling

Der er intet akut behov for at tøjle udviklingen på boligmarkedet med et indgreb fra politisk side. Sådan lyder det igen fra formandskabet for Det Økonomiske Råd - i daglig tale de økonomiske vismænd - dets efterårsrapport om den danske økonomi.

Det er en gentagelse af det budskab, som de økonomiske vismænd kom med, da diskussionen om et indgreb på boligmarkedet blussede op i sommer.

»Den seneste udvikling på boligmarkedet peger i retning af en afdæmpning af både aktivitet og prisstigninger, og meget taler for, at en del af de høje prisstigningstakter det seneste år kan tilskrives midlertidige, coronarelaterede forhold,« skriver de økonomiske vismænd i rapporten.

Vismændene peger på, at boligbyrden på landsplan er på »et lavt niveau«. Samtidig er der ifølge rapporten ikke noget, der tyder på, at belåningsgraderne stiger, og endelig er boligejernes renterisiko faldet »betydeligt« i de seneste år. Derfor er det danske boligmarked som helhed godt rustet, hvis priserne skulle falde, lyder det.

»Det betyder ikke, at der ikke er husholdninger, der vil komme i problemer ved rentestigninger og/eller prisfald, men for nuværende tyder det ikke på, at det vil blive et problem for hverken den makroøkonomiske eller finansielle stabilitet,« skriver de økonomiske vismænd.

»Formandskabet vurderer derfor fortsat, at der ikke er et akut behov for at gribe ind i prisdannelsen på boligmarkedet. Situationen kan dog vende og bør derfor fortsat følges nøje den kommende tid,« lyder det videre fra de økonomiske vismænd.

Udmeldingen fra de økonomiske vismænd står i skærende kontrast til Det Systemiske Risikoråd og Nationalbanken. Her henstillede man i juni til, at regeringen skulle begrænse adgangen til afdragsfrie lån, så boligejerne ikke ville kunne få disse lån, hvis belåningen lå på over 60 pct.

»Initiativets primære sigte er at gøre boligejerne mere robuste og derigennem også øge robustheden af banker og realkreditinstitutters balancer. Rådet vurderer, at det fremlagte tiltag adresserer systemiske risici på de segmenter af boligmarkedet, hvor der især er tegn på risikoopbygning,« lød det dengang en pressemeddelelse fra Det Systemiske Risikoråd.

Regeringen har dog afvist at følge henstillingen.

»Udviklingen på boligmarkedet er i gang med en stabilisering, hvor der kommer mere ro på. Det er gode tegn, og derfor er der heller ingen grund til at gribe ind her og nu, hvor vi samtidig ser, at dansk økonomi er sund. Husholdningernes økonomi er robust, og bankerne er stabile,« udtalte erhvervsminister Simon Kollerup i slutningen af september.

Ifølge Økonomisk Redegørelse, hvor regeringen kommer med sin prognose for økonomien, vil huspriserne stige med 13,1 pct. i år og med 3,8 pct. i 2022.

Rapporten fra de økonomiske vismænd viser en lidt mere afdæmpet forventning. Vismændene venter, at huspriserne ved udgangen af året vil ligge 11,2 pct. højere end sidste år, og at 2022 vil byde på prisstigninger på 2,6 pct.

»Aktiviteten på boligmarkedet har siden foråret nærmet sig mere normale tilstande efter et år med usædvanlig høj aktivitet. Den lavere aktivitet afspejles både i et handelsomfang, der er faldet til niveauet fra 2019, og i et betydeligt fald i antallet af fremvisninger. Det gælder både fremvisninger af huse på landsplan, men også for lejligheder i Hovedstaden,« skriver de økonomiske vismænd.

Der er med den seneste prognose tale om en nedjustering fra vismændenes side. I forbindelse med deres rapport fra juni lød forventningen, at huspriserne i år ville stige med 13,8 pct. Ifølge beregninger fra Nordea Kredit svarer til det, at der er blevet skåret 100.000 kr. af den forventede stigning.

»En mere afdæmpede aktivitet må forventes at slå igennem på boligpriserne med en vis forsinkelse og afspejles derfor endnu ikke fuldt ud i prisudviklingen. Der er imidlertid tegn på, at også prispresset på boligmarkedet er aftaget de seneste måneder. Dette gælder særligt for ejerlejligheder i Hovedstaden,« lyder det fra vismændene.

Læs også
Top job