Privatøkonomi

Boligejere må ikke klage over vurderinger på én gang: Det skal gøres år for år

At klage over sin vurdering tilbage til 2013 kan blive en kompliceret affære for boligejerne.

Det er nu muligt for nogle boligejere at klage over vurderingerne tilbage til 2013. Men det kan godt blive kompliceret. Arkivfoto: Jens Dresling

Mange kan blive tvunget til at klage flere gange, hvis de mener, at vurderingen af deres ejendom er forkert.

Vurderingsstyrelsen har netop sendt klagevejledninger ud til de kun 50.000 boligejere, der har fået deres nye vurderinger. Der er nu mulighed for at klage over vurderingerne fra 2013 til nu. I 2013 blev vurderingerne frosset fast.

Men det kan ikke lade sig gøre at sende én klage for alle årene. I yderste konsekvens risikerer boligejerne at skulle sende en for hvert år, fremgår det af brevet til boligejerne.

Klagesager tilbage til 2013
  • Vurderingerne fra 2011 til 2020 kaldes for de historiske vurderinger.
  • I 2013 blev de offentlige vurderinger suspenderes frem til 2020.
  • Det betyder, at vurderingerne fra 2011 og 2012 er ført videre.
  • Vurderinger fra 2011, 2012 og tidligere kan du ikke klage over, da det allerede har været muligt at klage over dem.
Kilde: Vurderingsstyrelsen

»Hvis du mener, at vurderingerne af din ejendom skal ændres fra 2013 og alle de efterfølgende år, dvs. også for eksempel 2015, 2017, 2018 og 2020, skal du sende en separat klage for hvert af årene,« skriver Vurderingsstyrelsen i brevet.

Selv hvis klagerne fra de enkelte år er identiske, skal der indsendes en separat klage. Og det kan få store konsekvenser, hvis man overser klagevejledningen.

Hvis man kun klager for 2013 i forventningen om, at den forkerte vurdering vil sætte sig i vurderingerne de efterfølgende år, kan man få sig en skuffelse.

Får en boligejer helt eller delvist medhold, ændres vurderingen udelukkende for 2013.

»Hvis du kun klager over ét år og får helt eller delvist medhold, får det altså ikke betydning hverken for de foregående eller efterfølgende år,« skriver Vurderingsstyrelsen.

Det er ikke alle, der kan få lov til at klage. Hvis man har en åben sag med skattemyndighederne, kan man ikke klage, før den er afsluttet.

»Vi betragter en sag som åben, hvis den ikke var endeligt afsluttet, da du modtog dette brev,« fastslår Vurderingsstyrelsen.

Man kan klage via et link til Skatteankestyrelsen.

Finans har rettet henvendelse til Vurderingsstyrelsen for at få en forklaring på, hvorfor klagesystemet er indrettet sådan. Styrelsen var ikke vendt tilbage.

Læs også
Top job