Privatøkonomi

Københavnske boliger er truet af stormflod

I København bliver der bygget boliger på livet løs - og helt tæt på vandkanten. Klimaforandringer truer ejendommene, som kan ende med at blive oversvømmet.

Sluseholmen i Sydhavn er et af de nybyggede boligområder, der er i fare for at blive oversvømmet i fremtiden. Arkivfoto.

Flere ældre og nybyggede ejendomme ved Københavns havn er i fare for at blive opslugt af stigende vandstande og stormfloder.

Det skriver Politiken.

Advarslen kommer blandt andet fra professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, der forsker i ekstremregn og oversvømmelser ved DTU.

»Den korte historie er, at i de seneste 25 år er langt den meste byudvikling i København foregået de steder, der har størst risiko for at blive ramt ved en eventuel stormflod. De bydele er absurd meget i fare, hvis der kommer en alvorlig hændelse, som vi ved, der gør i Øresund. Det er sjældent, men det sker«, siger Karsten Arnbjerg-Nielsen til Politiken.

Sluseholmen, Teglholmen og Nordhavn er eksempler på nyere byggerier tæt på vandkanten i København. De er ifølge Politiken bygget i en sikringshøjde på mellem 2,0 og 2,5 meter, men det er ikke nok, hvis husene skal sikres frem mod 2100, lyder det fra de forskere, mediet har talt med. Af de ældre byggerier er ejendommene ved Christianshavn under en stigende trussel, da de er bygget uden yderligere overvejelser om fremtidens klima.

Det forholder sig dog ikke sådan, at Folketinget ikke foretager sig noget mod de stigende vandmasser.

I juni blev et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter vedtaget af et flertal i Folketinget. Lynetteholmen skal efter planen forsyne en voksende hovedstad med 20.000 nye boliger. Foruden at gøre København en helt ny bydel rigere i form af en halvø i Københavns havn, skal den være med til at klimasikre hovedstaden mod bl.a. stigende vandstande og stormfloder fra Øresund.

Projektet, der først skal stå færdig om 70 år, har dog fået en del modstand. Senest er der sået tvivl om, hvorvidt lovgivningsprocessen hen mod, at et flertal i Folketinget i juni vedtog anlæggelsen af projektet, har været på kant med loven. Derfor er Transportministeriet blevet stævnet af Klimabevægelsen, der blandt andet kritiserer de metoder, der er blevet brugt i de forudgående vvm-undersøgelser, i et forsøg på at få projektet stoppet. Det skal domstolene nu tage stilling til.

Nybyggerier i København skal i øvrigt i dag leve op til, at kunne modstå en såkaldt 100-årshændelse. Begrebet betyder, at det er en hændelse, der statistisk kun sker en gang hvert hundrede år, og dækker over vandstandsniveauer forskellige steder i landet.

Læs også
Top job