Privatøkonomi

Flekslån hårdt ramt: F5-lånet har ikke været så dyrt i 10 år

Ydelsen på et nyt F5-lån er næsten tredoblet siden nytår.

Få måneders tøven har været en kostbar affære for danskere på boligjagt. Det er blevet langt dyrere at købe bolig siden januar. Arkivfoto: Emil Agerskov

Rentestormen har ramt flekslånene så hårdt, at ydelsen på F5-lånet er den højeste i 10 år.

F5-renten er således få millimeter under 2 pct., og hvis man forestillede sig, at man optog et sådant lån med præcist fem år til næste rentetilpasning, ville renten runde milepælen på 2 pct.

F3-renten ligger nu i knap 1,4 pct. Det er det højeste i otte år.

Tilbage i september 2021 var renten negativ, og rentestigningen har derfor været »både voldsom og pludselig,« som Nordea Kredits chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann udtrykker det.

»Da vi stod ved årets indgang, forventede de fleste økonomer en moderat stigning i boligrenterne i 2022. Ingen officielle analyser spåede den udvikling, vi har været vidne til. Det er gået langt hurtigere end forventet,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Siden januar er renten på F5-lånet steget fra 0 til nu 2 pct. Det vil ramme de boligejere hårdt, der skal have ny rente ved de kommende auktioner over fleksobligationerne.

Et nyt afdragsfrit F5-lån på 1 mio. kr. kostede i starten af januar 670 kr. efter skat hver måned. Nu vil det koste 1.800 kr.

Boligejerne skal betale en næsten tre gange så høj ydelse på deres nuværende lån.

Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker, Nordea Kredit

»Det er altså tale om, at boligejerne skal betale en næsten tre gange så høj ydelse på deres nuværende lån,« konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

Er lånet med afdrag, rammes boligejerne ikke nær så hårdt, da dette lån er skruet sådan sammen at afdraget falder, når renten stiger. Det betyder, at en rentestigning fra 0 pct. til 2 pct. får den månedlige ydelse efter skat til at stige fra 3.320 kr. til 3.700 kr.

F5-lånet er hårdest ramt. Groft sagt trækkes det med ned af de samme mekanismer, der har ramt lån med fast rente, mens F1- og til dels F3-lån mere påvirkes af centralbankernes rentepolitik. Det har da også resulteret i, at F1-lånet heller ikke har negativ rente længere.

I 2021 gentog centralbankerne adskillige gange budskabet om, at den høje inflation var midlertidig, og mange investorer var mere bekymrede for deflation end inflation.

Forskel på inflation og deflation
  • Inflation er betegnelsen for stigende priser på varer og tjenesteydelser. Det reducerer købekraften. Inflation sætter gang i økonomien, da den animerer forbrugerne til at købe her og nu fremfor at vente, til priserne stiger.
  • Deflation er det modsatte, da priserne på varer og tjenesteydelser falder. Forbrugerne kan altså købe flere varer for pengene. Deflation kan sætte økonomien i stå, da forbrugerne kan tøve med at bruge penge her og nu i forventning om, at det bliver billigere.

Men den 5. januar blev referater fra den amerikanske centralbanks (Fed) rentemøde i december offentliggjort, og det fik mange investorer til at vende på en tallerken. Budskabet lød på højere rente og aftrapning af obligationsopkøb.

Det stemningsskifte har sendt store rystelser gennem det danske realkreditmarked.

Læs også
Top job