Privatøkonomi

Pensionsfinte: Sådan får du flere penge ud af din opsparing

Flere danskere på 75 år eller derover føler sig friske og raske. Det øger behovet for at få pensionen til at strække så lang tid som muligt.

Det kan i den grad betale sig at regne på konsekvenserne af  udbetalingsperioden af sine pensioner. Arkivfoto: Brian Karmark

Kombinationen af større og større pensionsopsparinger, friværdi og penge på bankkontoen vil sikre mange danskere en solid økonomi som pensionister. Med en enkel finte kan de sikre sig endnu flere penge mellem hænderne, viser nye beregninger fra Sampension.

Finten er at forlænge udbetalingen af en ratepension fra 10 til 20 år. Det betyder bl.a., at man får mere glæde af folkepensionens tillæg, og man samlet set får mere ud af opsparingen.

»Mange ældre har god grund til at overveje, om de skal vælge at få deres ratepension udbetalt over en længere periode end de 10 år, som den oftest vil være aftalt til. Det sikrer, at de undgår et stort fald i indkomst efter de første 10 år som pensionist, hvor stadig flere føler sig friske,« siger Anne-Louise Lindkvist, der er kunderådgivningschef i Sampension.

Det er langt fra sikkert, at alle ældre har brug for en specielt høj indkomst i de første 10 år. Mange har større likvide formuer og friværdi, og anbefalingerne fra pensionsselskaberne er at bruge disse midler, før der trækkes på pensionen.

Dermed sikrer man sig også et større afkast af sin pension.

Regler for udbetaling af ratepension.
  • Udbetalingsperioden kan variere mellem 10 og 30 år.
  • Du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne.
  • Der er regler for, både hvornår du tidligst kan få ratepension udbetalt, hvornår du senest skal begynde udbetalingen, og hvornår sidste rate skal være udbetalt. Det afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din pensionsordning er oprettet.
  • Du skal senest begynde udbetalingen 20 år efter din tidligste udbetalingsalder.
  • Du skal senest have den sidste rate udbetalt 30 år efter din pensionsudbetalingsalder.
  • Du har mulighed for at begynde udbetalingen tidligere og til at strække den over flere end 30 år, hvis du er født i 1959 eller senere, og din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007.
  • Du kan højest indbetale i alt 59.200 kr. (2022) til ratepension.
Kilde: Sampension

For nogle kan det være relevant at strække udbetalingerne ud over 30 år. Dermed kan man i mange tilfælde få gavn af tillægsbeløbet og slippe for topskat.

Sampensions beregninger tager udgangspunkt i en person på 45 år med en årsløn på 450.000 kr., en pensionsopsparing her og nu på ca. 1,3 mio. kr. og en livsvarig alderspension med årlige udbetalinger på 100.000 kr.

Pensionsalderen er 69, og der indbetales til pension frem til da. Jo større indbetalingerne er, desto større er risikoen for at miste folkepensionens tillægsbeløb. Men fordelen ved at fordele sin ratepension ud over 20 år, er der stadig.

  • Får man sin ratepension udbetalt over 10 år, vil den samlede pensionsindkomst være 518.564 kr. de første 10 år. I de efterfølgende 10 år halveres indkomsten til 261.000 kr.
  • Får man sin ratepension udbetalt over 20 år, bliver den årlige indkomst i alle årene 410.127 kr.

Det sidste giver en samlet pensionsudbetaling over 20 år på 8,2 mio. kr. og det er godt 400.000 kr. mere, end hvis udbetalingen var sat til 10 år.

»Mange, der får ratepensionen udbetalt over 10 år, oplever et markant fald i indkomst, når den 10-årige periode ophører. Det bliver i stigende grad et problem, i takt med at flere og flere ældre føler sig friske og har mod på livet - også efter de første 10 år på pension. Ved at forlænge udbetalingerne fra ratepensionen kan man undgå et brat indkomstdyk,« siger Anne-Louise Lindkvist.

I den nyeste udgave af Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil konkluderes, at stadig flere danskere over 75 år giver udtryk for, at de har et godt helbred.

Tre ud af fire på 75 år eller derover svarer, at de har et ”fremragende”, ”vældig godt” eller ”godt” helbred.

»Danskerne vil fastholde levestandarden fra arbejdslivet. Derfor er det vigtigt, at man i god tid planlægger sin tilbagetrækning og overgang til pensionstilværelsen,« mener Anne-Louise Lindkvist.

Læs også
Top job