Privatøkonomi

Dit lån til barnet kan blive en skattefælde

Et større familielån kan føre til en gaveafgift, har en dom fra Landskatteretten netop bevist.

Det kan komme til at koste mange penge ikke at have styr på reglerne for rentefrie familielån og afgiftsfrie gaver. Foto: Polfoto

Har du engang lånt dit barn 5.000 kr., fordi barnets økonomi trængte til lidt hjælp?

Så skal du ikke være nervøs for, om Skat kommer efter dig.

Men i takt med at lånet bliver større, stiger usikkerheden omkring, hvorvidt der er skattemæssige problemstillinger i det. For hvis lånet reelt er en gave fra forælder eller bedsteforælder til barn, kan skattehammeren falde og en gaveafgift kan blive pålagt.

Det har en afgørelse fra Landsskatteretten slået fast.

Sagen handlede om en søn, der i 2013 købte sin gamle mors hus for 450.000 kr., hvilket angiveligt svarede til ejendommens faktiske handelsværdi. Hele købesummen blev betalt med et gældsbrev, som sønnen udstedte til moderen.

I gældsbrevet stod der, at gælden skulle være rentefri, og at den skulle »afdrages pr. år med det beløb, som en enlig forælder skattefrit må forære søn/datter«.

Efterfølgende døde moderen dog, og da hendes dødsbo skulle behandles, blev skattemyndighederne opmærksomme på gældsbrevet.

Skattemyndighederne mente, at gældsbrevet skulle forstås sådan, at det aldrig havde været meningen, at gældsbrevet skulle afdrages. Simpelthen fordi sønnen ved udstedelsen af gældsbrevet var blevet lovet, at det årligt ville blive nedskrevet med et beløb svarende til det årlige afgiftsfrie gavebeløb, som var på 57.800 kr. i 2013.

Derfor pålagde Skat sønnen et krav om betaling af gaveafgift, og kravet blev beregnet som 15 pct. af husets pris på 450.000 kr. med fradrag for det afgiftsfrie gavebeløb på 57.800 kr.

Dermed landede kravet mod sønnen på 58.830 kr., og det krav blev altså stadfæstet i Landsskatteretten.

Ifølge revisionsfirmaet BDO, der har omtalt sagen i sit nyhedsbrev Depechen, er afgørelsen ikke overraskende, selvom gaveafgiften sagtens kunne have været undgået.

»Der er nemlig i princippet intet til hinder for, at et familielån årligt kan nedskrives med et beløb svarende til bundgrænsen for afgiftsfri gaver. Der må blot ikke være givet noget tilsagn herom fra starten,« skriver BDO i Depechen og forklarer, at det skal bero på en beslutning fra år til år.

I 2017 kan man give nærtstående personer årlige gaver på op til 62.900 kr., før det udløser en gaveafgift. Yder man et rentefrit pengelån, er der dog ingen øvre grænser, blot er det vigtigt at holde for øje, at der ikke må ske en sammenkædning af det rentefrie lån og afgiftsfrie gaver det første år.

BRANCHENYT
Læs også