Privatøkonomi

Flere ældre får svært ved at betale deres regninger og havner i RKI

Samtidig med at antallet af dårlige betalere generelt falder i Danmark, bliver der flere ældre, som ikke kan betale deres gæld.

Antallet af ældre, der ikke kan betale deres gæld fortsætter med at stige. Foto: Colourbox. Foto: Colourbox

Mens de yngste har fået mere styr på økonomien, går det den gale vej for de ældste. En gældsrådgiver og en leder af en inkassoafdeling peger på problemer med at belåne eller sælge ejerboligen som en vigtig årsag.

Siden 2014 er antallet af dårlige betalere i RKI-registeret faldet 7,5 pct. eller med 17.300 personer, men i samme periode er antallet af registrerede over 60 år steget med næsten 3.200 personer eller 15,3 pct. Samtidig stiger det gennemsnitlige gældsbeløb for de ældre.

»Væksten i antallet af ældre skyldes ikke, at RKI-gæld stiftet i de yngre år bæres med over i alderdommen. Man kan nemlig kun være registreret for et forhold i RKI i fem år. Så for de ældste er der tale om nye problemer. Det billede, vi ser, er, at ældre i modsætning til yngre registreres med større gældsposter eksempelvis billån og huslån. Gælden er simpelthen højere,« siger kundechef Mette Frølund, Experian.

Britt Laugesen er administrativ leder af inkassoafdelingen for Ret & Råd Fyn A/S. Hun genkender billedet med flere dårlige betalere blandt de ældre.

»Min oplevelse er, at der kommer flere sager med ældre. Nogle tror, at de har en friværdi og økonomisk råderum gennem deres hus, men opdager, at de f.eks. ikke kan få forlænget afdragsfrihed på deres realkreditlån. For andre går det galt, når ægtefællen dør, og husstandsindkomsten falder,« siger Britt Laugesen.

Desuden har mange ældre vænnet sig til et stort privatforbrug, og når husstandsindkomsten falder, får de ikke tilpasset deres  omkostninger, vurderer hun.

For de ældste borgere knytter problemerne sig ofte til deres boligsituation.

Frederik Giese, projektchef Gældsrådgivningen Forbrugerrådet Tænk.

Forbrugerrådet Tænk oplever, at selv om det samlede antal af registrerede i RKI falder, så stiger søgningen til gældsrådgivning både blandt gamle og unge.

»For de ældste borgere knytter problemerne sig ofte til deres boligsituation. Deres hus kan ikke sælges uden store tab, eller de har måske solgt og sidder tilbage med gæld til kreditforening eller bank. For andre er deres afdragsfrie lån udløbet, og banken kan ikke forny lånet grundet fald i husets værdi,« siger Frederik Giese, projektchef for Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning.

BRANCHENYT
Læs også