Privatøkonomi

Nationalbanken: Prisstigninger i København er »bekymrende høje«

Priserne på boliger er steget mere end indkomsterne og renteniveauerne tilsiger, lyder det fra Nationalbanken.

Ifølge Nationalbanken er prisudviklingen på boligmarkedet i København bekymrende. Foto: Lars Krabbe. Foto: Lars Krabbe

Nationalbanken med Lars Rohde i spidsen har igen tændt advarselslamperne over boligmarkedet i København. I forbindelse med en analyse af den danske økonomi lyder det fra Nationalbanken, at »i København er prisstigningerne fortsat bekymrende høje«.

Advarslen kommer, samtidig med at dugfriske tal fra Danske Bank og Home viser, at priserne på ejerlejligheder steg med 2,8 pct. fra juli til august. Dermed er priserne på ejerlejligheder i København det seneste år steget med 13,8 pct.

Det betyder, at priserne nu er rekordhøje, da den gennemsnitlige kvadratmeterpris på ejerlejligheder ligger et godt stykke over niveauet fra årene inden finanskrisen.

»Prisniveauet vurderes at være højere, end udviklingen i de disponible indkomster og renter tilsiger. Samtidig er boligmarkedet i København mere rentefølsomt end i resten af landet, bl.a. fordi belåningen oftere sker med mere risikable låntyper,« skriver Nationalbanken.

Det er dog ikke kun udviklingen på boligmarkedet i København, der får advarselslamperne i Nationalbanken til at blinke. Det gælder også andre af landets større byer.

»Der er grund til at være bekymret for prisstigningerne på ejerlejligheder i de større byer, men det er ikke for alvor smittet af på resten af landet,« skriver Nationalbanken, der dermed peger på, at der ikke er tegn på en overophedning af boligmarkedet på landsplan.

Nationalbanken peger i analysen på, at prisstigningerne er ved at flade ud, og samtidig vurderer man, at nye regler kan føre til en mere dæmpet udvikling.

»Den nye boligbeskatning, som betyder, at boligskatten fra 2021 igen følger udviklingen i boligpriserne, kan medvirke til at dæmpe priserne på f.eks. lejligheder i København allerede nu,« skriver Nationalbanken.

Den nye aftale om boligbeskatning blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget inden sommerferien, og den vil ifølge Nationalbanken betyde, at boligbeskatningen fra 2021 igen vil medvirke til at stabilisere boligpriserne.

»Derfor forventes det, at boligskatterne efter 2021 stiger i de områder, hvor presset på boligmarkedet også i dag er størst, dvs. især for dyre ejerlejligheder i de større byer, mens boligskatterne falder i områder uden for de store byer, hvor presset er lavere. Det mindsker de regionale forskelle i priserne på boliger og kan allerede i dag dæmpe prisvæksten dér, hvor det går hurtigst fremad,« skriver Nationalbanken.

Læs også