Privatøkonomi

Mange husejere lider stadig tab efter finanskrisen

I 36 af landets kommuner er der stadig et prisefterslæb.

Mange steder i landet er priserne på parcelhuse ikke tilbage på niveauet før finanskrisen. Foto: Martin Lehmann

Finanskrisen trækker stadig et blodigt spor gennem det danske boligmarked. I 36 af landets kommuner er priserne stadig under toppen i 2007, og nu er huspriserne begyndt at falde, viser Danske Bank og Homes prisindeks.

I 3. kvartal faldt priserne 1,2 pct. i hele landet. Værst ser det ud på Sjælland, hvor priserne er faldet hele 6,7 pct.

»Priserne på Sjælland har svinget en del. Så der er ikke grundlag for bekymring her baseret på et kvartal. Priserne på Sjælland er også oppe med 7,4 pct. det seneste år,« siger boliganalytiker i Danske Bank, Bjørn Tangaa Sillemann.

Prisudviklingen på parcelhuse:

 Kvm-pris 3. kvartal 2017Kvm-pris 2. kvartal 2017Prisudvikling seneste kvartalPrisudviklingseneste år
Hovedstaden25.10025.0500,18,4
Sjælland11.85012.700-6,77,4
Syddanmark10.70010.6001,06,1
Midtjylland12.90012.9000,04,3
Nordjylland11.40011.1502,46,0
Hele landet14.45014.600-1,26,8

Sæsonkorrigerede tal. Kilde Danske Bank/Home

Helt rosenrød er udviklingen ikke. I 36 af landets kommuner ligger priserne fortsat mere end 10 pct. under pristoppen i 2. kvartal 2007, og i 13 kommuner ligger priserne mere end 20 pct. under. Det er især i Region Sjælland, hvor priserne tog et stort dyk under krisen, at man stadig kæmper med efterslæbet.

»Dette efterslæb, som altså stadig ses på store dele af boligmarkedet, er også en af årsagerne til, at vi har set så beskeden en fremgang i privatforbruget herhjemme. Der er simpelthen stadig mange boligejere, der ikke er færdig med at konsolidere deres økonomi, og så lader appetitten på lånefinansieret forbrug også til at befinde sig på et helt andet niveau, end vi så det for 10 år siden,« lyder vurderingen fra Bjørn Tangaa Sillemann.

I 3. kvartal 2017 lå prisindekset 5 pct. lavere, end da priserne toppede. Prisen på et gennemsnitligt parcelhus var i 3. kvartal 2.020.000 kr. Det er ca. 90.000 kr. mindre end i november 2006, hvor prisen på et gennemsnitligt parcelhus var 2.130.000 kr.  

Det seneste år er priserne steget i samtlige regioner med den største fremgang i Region Hovedstaden. Her er priserne steget med 8,4 pct.

Foruden de faktiske handelspriser måler Homes prisindeks også huspriserne korrigeret for den generelle prisudvikling. I en periode hvor forbrugerpriserne kun stiger meget svagt, følger dette indeks naturligt huspriserne.

Indekset viser, at huspriserne er steget kraftigt de seneste par år, men at der stadig er langt op til niveauet fra før krisen. De reale huspriser faldt med 2,1 pct. fra 2. kvartal til 3. kvartal. Selv om de faktiske huspriser kun er 5 pct. under niveauet inden krisen, er der stadig langt op, når man opgør det i reale priser.

Således var huspriserne i 3. kvartal knap 20 pct. under toppen inden finanskrisen.

Home og Danske Banks prisindeks opgøres på baggrund af den gennemsnitlige kvadratmeterpris på alle bolighandler hos Home. Indekset har vist sig at være en præcis indikator for udviklingen på boligmarkedet.

BRANCHENYT
Læs også