Tech

Et anonymt telekontor spiller en ufrivillig hovedrolle i TDC-chefers bonusjagt

Et kontor under Erhvervsstyrelsen kan med en blåstempling af højere engrospriser på bredbåndsmarkedet bidrage til den helt store bonusfest for 37 udvalgte TDC-chefer.

TDC's ejere indførte sidste år et nyt bonusprogram for 37 topdirektører - herunder topledelsen anført af koncernchef Henrik Clausen. Fra flere sider kobles bonusordningen nu med nye engrospriser på bredbåndsmarkedet. Foto: TDC.

Erhvervsstyrelsen er på vej med den første regulering af de engrospriser, som bredbåndsaktører som Telenor, Nuuday og Fastspeed betaler til Ewii, Norlys, Fibia og ikke mindst TDC for at leje sig ind på selskabernes fibernet og TDC’s kabel-tv-net – det såkaldte coax-net.

Afgørelsen er vigtig for fremtidens indtægter i netselskaberne, men især er den vigtig for 37 topdirektører i TDC...

Læs også