Tech

Yousee-kunde klagede til Teleankenævnet over 52 regninger for et opsagt telefonabonnement

En fastnetkunde klagede til Teleankenævnet over Yousee, som i 13 år tog betaling for et fastnetabonnement, der ellers skulle være opsagt.

En utilfreds kunde har krævet ca. 22.000 kr. retur fra Yousee i en strid om et opsagt fastnetabonnement. Foto: TDC Group.

En Yousee-kunde har i 13 år betalt for et telefonabonnement, der ikke blev brugt.

Det fremgår af en klagesag, som for nylig har været forbi Teleankenævnets bord, fordi den overraskede Yousee-kunde krævede at få tilbagebetalt ca. 22.000 kr.

Sagen kort
  • En Yousee-kunde tager i 2008 imod et tilbud om at få bredbånd.
  • I forbindelse med købet af bredbåndsløsningen opsiger hun ifølge sin egen forklaring samtidig et fastnetabonnement, der har kørt siden 1995.
  • Opsigelsen bliver fulgt til dørs med, at hun returnerer en fastnettelefon, som hun indtil da har lejet af TDC.
  • Men opsigelsen finder aldrig sted, og kunden kan i dag ikke dokumentere, at hun rent faktisk opsagde aftalen.
  • I stedet kan Yousee fremvise en ordrebekræftelse, hvor kunden fra 2008 får samlerabat, fordi hun både har en fastnettelefoni-løsning og bredbånd i Yousee.
  • I 13 år ender kunder dermed at betale for en fastnetløsning, som står ubrugt hen, da hun tror, at telefonstikket i væggen ikke længere virker til telefoni.
  • Før i marts 2021 opdager hun, at hun siden 2008 har betalt for et fastnetabonnement, som hun torede for længst var opsagt.
  • Yousee afviser imidlertid at refundere kunden, som derfor klager til Teleankenævnet.

Forhistorien er kort, at kunden i 2008 bestiller TDC Bredbånd hos Yousee, som TDC året forinden har præsenteret som afløseren for TDC Kabel-Tv.

I forbindelse med den nye bredbåndsløsning bliver det ifølge kunden aftalt, at hendes mangeårige fastnetabonnement samtidig skal udgå. Af samme grund returnerer hun efterfølgende en fastnettelefon, som hun indtil da har lejet af TDC.

Opsigelsen bliver dog ikke registreret.

Først i marts i år bliver Yousee-kunden ifølge forklaringen til Teleankenævnet nærmest ved en tilfældighed opmærksom på, at hun siden 2008 har betalt 52 gange for fastnetabonnementet, som hun for længst troede var afmeldt.

»Klager har anført, at hun troede, at regningernes angivelse af ”fastnetforbindelse” havde sammenhæng med, at fastnettet skulle bruges til internetforbindelsen. Klager har derfor ikke været vidende om, at der blev betalt til et ubenyttet fastnetabonnement,« fremgår det af ankenævnets gennemgang af sagen.

Yousee gør omvendt gældende, at kunden siden 2008 har modtaget og betalt 52 regninger, der alle har omtalt et fastnetabonnement. Ydermere fik kunden ved skiftet i 2008 en ordrebekræftelse, hvoraf der fremgik en samlerabat, som netop gives, fordi kunden har bredbånd og en fastnettelefon på samme adresse.

Omkring den tilbageleverede fastnettelefon peger Yousee på, at det også er muligt at købe en fastnettelefon og så koble den til telefonlinjen eller bruge forbindelsen til en telefax eller styring af en varmepumpe.

Teleankenævnet understreger, at afgørelsen tager afsæt i, at krav, som fremsat af den utilfredse Yousee-kunde, i udgangspunktet er forældet, når de er ældre end tre år.

Forbrugerrådet Tænk, som har plads i ankenævnet, mener, at Yousee burde have registreret den manglende trafik på fastnetabonnementet og derfor skal refundere »et skønsmæssigt fastsat beløb«.

Et flertal i nævnet finder imidlertid, at kunden har udvist »passivitet« ved uden videre at fortsætte med at betale for det ellers opsagte abonnement. Derfor ender kunden med at tabe klagesagen.

Eneste trøst for den utilfredse Yousee-kunde er, at fastnetabonnementet nu er ophørt.

Læs også
Top job