Weekend

I denne kommune er 67 pct. af alle nyfødte født af indvandrere eller efterkommere

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik er Ishøj den kommune i landet, hvor den største andel af børn af indvandrere og efterkommere bliver født.

Kort: Google

Af 270 børn, som sidste år blev født i Ishøj Kommune ved København, havde 182 en mor, som var indvandrer eller efterkommer.

De fleste af de nyfødtes mødre havde oprindelse i et ikkevestligt land, og Ishøj er dermed den kommune i Danmark, hvor den største andel af levendefødte spædbørn fødes af en mor, der ikke har dansk oprindelse.

Også i andre hovedstadskommuner er der en høj andel af nyfødte af mødre med anden oprindelse end dansk. I Vallensbæk havde 58 pct. af kommunens nyfødte i 2018 en mor med en anden oprindelse, mens tallet for Høje-Taastrup Kommune var 53 pct. og i Brøndby 51 pct.

Indvandrere og efterkommere

Sådan definerer Danmarks Statistik "indvandrere" og "efterkommere":

* Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

* Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere, men som personer med dansk oprindelse.

* Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

* Personer med dansk oprindelse er personer – uanset fødested – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark.

Kilde: dst.dk

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik ifølge Berlingske.

I Ishøj Kommune som helhed bor der 40 pct. indvandrere og efterkommere - det er også den største andel i Danmark.

Tallene er offentliggjort i publikationen ”Indvandrere i Danmark”, som Danmarks Statistik for 13. gang har udgivet. Rapporten dækker en lang række forhold i relation til indvandrere og efterkommere i Danmark og viser, at indvandrere og efterkommere udgør 14 pct. af befolkningen i Danmark.

Indvandrernes andel er 10 pct., og af dem kommer 58 pct. fra ikkevestlige lande. Relativt flest bor der i Region Hovedstaden.

Definitionen af ”ikkevestlige lande” er ifølge Danmarks Statistik alle lande fraregnet EU-landene, EØS-landene, Schweiz, Andorra, San Marino, Vatikanstaten, USA, Canada, Australien og New Zealand, der alle bliver grupperet som vestlige lande.

»Antallet af indvandrere og efterkommere forventes at vokse kraftigere end personer med dansk oprindelse. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil indvandrere og efterkommere udgøre 21 pct. i 2060 mod 14 pct. i dag,« lyder det fra Danmarks Statistik i rapporten, som kan læses i sin fulde længde her.

Læs også