Weekend

Boganmeldelse: Mellemlederen er kittet, der får organisationen til at hænge sammen

Ledelsesrådgiveren Dorte Cohr Lützen deler i ny bog på fremragende vis ud af sin detaljeviden om mellemledernes dilemmaer.


”Mellemlederens dilemmaer”

Dorthe Cohr Lützen

198 sider. Pris 300 kr.

Gyldendal


Åh, hvilken lettelse, hvilken fornøjelse at læse en erhvervsbog, der tager mellemlederens dilemmaer alvorligt.

Efter at have læst adskillige erhvervsbøger dette forår, som tilnærmelsesvis udraderer betydningen af ledelse, Kresten Schultz Jørgensens ”Gør det godt” og Christian Ørsteds ”Fatale Forandringer” blandt andre., er det en fornøjelse at få den erfarne ledelsescoach Dorte Cohr Lützens nys udgivne bog ”Mellemlederens dilemmaer” i hånden.

Mellemlederen bliver ofte hængt ud og kan nemt komme til at føle sig som en lus mellem to negle; men ifølge Cohr Lützen er mellemlederen det kit, der får organisationen til at hænge sammen. Den gode mellemleders betydning kan ifølge Cohr Lützen ikke overvurderes.

Det kan være en udfordring at finde sin rolle i de forskellige ledernetværk og beslutte, hvordan man bedst bidrager til fællesskabet på tværs i virksomheden og med partnere uden for virksomheden uden at blive bekymret for at svigte medarbejderne i egen afdeling.

Forfatteren rammer dartskivens centrum, når hun identificerer de 10 vigtigste dilemmaer for mellemlederen. Hendes bog er god til refleksion her i ferietiden. Læs f.eks. et enkelt af hendes 10 dilemmaer om dagen og funder over det på en gå- eller cykeltur.

De ti dilemmaer:

1. Ledelsesopgaven: Hvordan balancerer man mellem at gøre dét, man bliver bedt om, og dét, man selv synes, giver mest værdi for arbejdspladsen?

2. Motivation og styring: Hvordan styrker man medarbejdernes motivation og selvstændighed, samtidig med at styringen oppefra øges?

3. Selvstændighed og teams: Hvordan leder man medarbejderne, så alle føler stor selvstændighed, samtidig med at teamet skal fungere effektivt?

4. Mellemlederens rolle i ledelse på tværs: Hvordan bidrager man bedst til at styrke ledergruppens samlede indflydelse i organisationen uden at have positionsmagten?

5. Ledelse opad: Hvordan leder man mere opad og får mere indflydelse på det strategiske niveau, uden at man opleves som besværlig?

6. Tillid og kontrol: Hvordan balancerer man styring og tillid over for medarbejderne, og hvordan forvalter man den tillid, man bliver tildelt fra egen chef?

7. Forandring og stabilitet: Hvordan sikrer man i det daglige arbejde balancen mellem kravet om forandring og kravet om stabilitet?

8. Feedback og det gode arbejdsmiljø: Hvordan udvikler man feedback i et teambaseret miljø, der ikke overskrider medarbejdernes grænser?

9. Møder, som er effektive og innovative: Hvordan styrer man møder effektivt, samtidig med at man faciliterer engagerede dialoger.

10. Balancen mellem entydig og flertydig ledelse: Hvordan er man klar og tydelig i sin ledelse og samtidig nysgerrig, spørgende og lyttende, også når ens eget mandat ikke er helt klart?

Lad os kigge nærmere på dilemma nummer fire: Mellemlederens rolle på tværs af organisationen. Som mellemleder har man typisk en stærk rolle i egen enhed, men samtidig er de fleste mellemledere en del af en eller flere ledergrupper eller lederfora på tværs i virksomheden.

Det kan være en udfordring at finde sin rolle i de forskellige ledernetværk og beslutte, hvordan man bedst bidrager til fællesskabet på tværs i virksomheden og med partnere uden for virksomheden uden at blive bekymret for at svigte medarbejderne i egen afdeling.


Overraskelser med jazz

Dorte Cohr Lützen trækker på fabelagtige Frank J. Barrett, som også denne anmelder har været dybt optaget af for år tilbage.

Frank J. Barrett er professor i virksomhedsledelse på Graduate School of California og har skrevet bogen ”Yes to the Mess. Hvad ledere overraskende kan lære af jazz” (Dansk Psykologisk Forlag 2015).

Barrett, som selv er en erfaren jazzpianist, har udviklet syv principper for god ledelse med inspiration fra jazzmusikken. Han mener, at ledere kan lære af den måde, jazzmusikere spiller sammen på, hvor man improviserer og kobler sig til hinandens toner.

Hermed et par af hans principper: Gør det til en kunst at aflægge gamle vaner, som ikke er hensigtsmæssige længere; Gør det til en kompetence at anerkende andres indsats. Se ledelse og samarbejde som en musiksession. Opgaven er at jamme og hænge ud, dvs. at lære gennem handling og samtale, mener Barrett.

Frihed og begrænsninger

Mange virksomheders organisation er en barriere for improvisation og innovation, mener Frank Barrett. Derfor er det væsentligste af hans principper formentlig, at man skal eksperimentere med minimal struktur, maksimal autonomi og afbalancering af frihed og begrænsninger. Ifølge Barrett er den vigtigste ledelsesopgave at udvikle gode relationer ved at koordinere processer og sprog mellem mennesker.

Dorte Cohr Lützen opfordrer til, at ledergrupper på for eksempel et årligt seminar, hvor man taler om næste års udfordring, lader sig inspirere af Frank Barretts syv principper: gennemgår dem, diskutérer dem og bruger dem til at udvikle et reelt arbejdsfællesskab.

Forfatterens styrke er stor viden om bogens emne, god evne til at forstå mellemlederens dilemmaer og en intuitiv fornemmelse af altid at stå på mellemlederens side. Fornøjelig læsning.

Om forfatteren: Dorte Cohr Lützen er cand.mag. og driver virksomheden Lützen Management. Hun har de seneste 20 år været coach og underviser på lederkurser for mellemledere. Hun er medforfatter til bogen ”Det personlige ledelsesrum” udgivet på Gyldendal i 2013.BRANCHENYT
Læs også