Weekend

Stort studie: Ingen evidens for, at 5G er farligt

Men mange publicerede studier om 5G og helbred er ikke lavet ordentligt, konkluderer forskerne.

Forskere kan ikke finde evidens for, at 5G-stråling er skadeligt. Arkivfoto: Christoph Dernbach/AP

5G-netværket, som er ved at blive rullet ud i Danmark, har ingen dokumenterede skadelige effekter på helbredet, konkluderer en australsk gennemgang af den samlede forskning i emnet. Det skriver Videnskab.dk.

Modstandere af netværket har ellers indimellem henvist til studier, der angiveligt påviser, at radiofrekvent stråling fra 5G-master skader mennesker og dyr.

Men de australske forskerne, som i alt har analyseret 138 studier, der er publiceret om 5G-strålings effekt på helbredet, kan ikke finde evidens for, at stråling inden for de tilladte niveauer er usundt.

»Denne gennemgang finder ingen dokumentation for, at radiofrekvente stråler på et lavt niveau over 6 GHz, som dem, der anvendes af 5G-nettet, er farlige for menneskers sundhed,« fremgår det af analysen, som er finansieret af den australske regering.

107 laboratorieforsøg og 31 befolkningsundersøgelser indgår i analysen, der er publiceret som to studier i det videnskabelige tidsskrift Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology – her og her.

Studier har metodiske problemer

I de laboratorieforsøg, der indgår i den australske analyse, har forskere undersøgt, om den radiofrekvente – også kaldet ikke-ioniserende – stråling, der blandt andet kommer fra 5G-master, kan føre til biologiske ændringer.

I enkelte forsøg har nogle forskere fundet biologiske ændringer, når de bestråler levende materiale og dyr i laboratoriet.

Læs også: Ved vi nok om, hvordan mobilnetværk som 5G påvirker vores helbred og naturen?

Men resultaterne er ikke blevet genfundet i forsøg lavet af andre forskere, konkluderer forskere fra Australiens Agentur for Strålingsbeskyttelse og Nuklear Sikkerhed (Arpansa) samt Swinburne University of Technology.

Desuden svarer den stråling, der er blevet testet i forsøgene, ikke til det, vi mennesker nogensinde kommer i nærheden af ude i virkeligheden.

Dårlige studier finder effekter

Den danske professor Peter Møller har læst de videnskabelige artikler for Videnskab.dk.

Han bider mærke i, at især de laboratorieforsøg, der ifølge metaanalysen finder biologiske effekter af 5G-stråling, har en række svagheder.

»Det er et mærkeligt paradoks, som også ses på andre områder: Jo dårligere et studie er lavet, desto større er sandsynligheden for, at det finder en effekt. Og det er altid nemmere at få publiceret noget, der viser en effekt,« siger Peter Møller.

Læs også: Bananer og mælk er radioaktive

Når forskere sender et studie ind til et videnskabeligt tidsskrift, i håb om at det bliver udgivet, er der med andre ord en tendens til, at tidsskrifterne fravælger de studier, der ikke påviser noget.

»Det er nemmere at få publiceret et dårligt studie, der viser noget, end et godt, der ikke viser noget,« siger Peter Møller, der er professor på afdeling for Miljø og Sundhed på Københavns Universitet.

Epidemiologiske studier har også svagheder

I forskning, som undersøger, om der er mere sygdom blandt folk, der er eksponeret for ikke-ioniserende stråling fra radarer med en frekvens, der svarer til 5G, er der heller ikke evidens for, at strålingen er skadelig, konkluderer de australske forskere.

De publicerede befolkningsundersøgelser – også kaldet epidemiologiske studier – har dog også en række svagheder.

Forskerne opfordrer derfor til, at »fremtidige epidemiologiske undersøgelser fortsætter med at overvåge langsigtede sundhedsmæssige virkninger i befolkningen relateret til trådløs telekommunikation«.

Artiklen er publiceret i samarbejde med videnskab.dk

Læs også