Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Dansk Erhverv: Folketinget er for uambitiøst på klimaets vegne

En reduktion af udledningen af drivhusgasser på 70 procent er slet ikke nok. Vi skal sigte langt højere på verdens vegne, mener Brian Mikkelsen.

Hvis vi i Danmark indfrier Folketingets ambitioner om at udlede 70 procent mindre CO2 i 2030, end vi gjorde i 1990, har vi sparet verden for ca. 50 mio. ton CO2 og andre klimagasser. Er det et ambitiøst mål vel vidende, at klimaet er et grænseoverskridende problem?

Nej. Det er det korte svar for et land med Danmarks muligheder. De danske drivhusgasudledninger udgør nemlig ca. 0,1 procent af de samlede globale udledninger. Selvom vi havde nuludledninger i dag, ville det ikke for alvor influere på det globale udslip.

Vi skal derfor være langt mere ambitiøse i vores klimapolitik. I bund og grund skal vi have en vision om globalt virkende løsninger, der kan reducere udledningerne langt, langt mere end de 50 mio. ton CO2, som det nationale mål er.

Det kræver, at vi udvikler og fremskynder de løsninger, der rækker langt ud over Danmarks grænser. Og det skal vi gøre for de kommende generationers skyld. For handler vi ikke nu, står vores børn og børnebørn med uoverstigelige klimaproblemer. Så vi har en særdeles stor forpligtigelse til at udvise handlekraft.

Vi skal derfor fortsat gå foran i Danmark, vise vejen og selvfølgelig selv reducere vores klimabelastning. Her skal vi være ambitiøse – langt mere ambitiøse. Vi skal ikke se ind i navlehullet, men løfte hovedet og vise verden, at vi har løsningerne. Og sådan skal vi også indrette vores politik.

Den gode nyhed? Vi har noget at have det i.

Vi har nemlig allerede formået at skalere grønne løsninger, som er blevet til vækst- og eksporteventyr med tusindvis af beskæftigede i produktion, service, salg, udvikling, transport osv. Vindenergi – udviklet, designet, men ikke nødvendigvis længere alene produceret i Danmark – erstatter i dag sorte kulkraftværker verden over. Vindmøller nedsætter udslippet af drivhusgasser på globalt plan med over 645 mio. ton CO2. Det er 13 gange de samlede danske udledninger.

Vores klimapolitik skal derfor indrettes på en sådan måde, at den får global påvirkning. Effekten og succesen skal måles på, om vi lykkes med at udvikle klimaløsninger, som er interessante på globalt plan og gør en forskel hos sværvægtere som Indien, USA og Kina

Dansk Erhvervs mål med vores klimapolitik er at begrænse drivhusgasudledningerne ved at skabe fremtidens grønne løsninger, som kan skaleres globalt. Det vil også betyde, at den grønne satsning bliver en succes for Danmark og dansk erhvervsliv. For os er klimapolitikken vækstpolitik, hvor vi både gør noget ved de udledninger, som er uholdbare i forhold til klodens fremtid, og samtidig har vækst og udvikling i Danmark.

Der er ingen lette snuptagsløsninger på vejen til at opfylde visionen. Og reelt er der kun to typer klimaløsninger. Enten vælger vi det grønne og fravælger den sorte løsning – f.eks. bæredygtige biobrændsler i stedet for benzin og diesel. Alternativt nedsætter eller stopper vi forbruget. Lader bilen stå og bliver hjemme, tager en ekstra striktrøje på om vinteren eller isolerer vores bygninger, så de bruger mindre energi. Vi skal helt sikkert noget af begge dele – bruge ressourcer mere effektivt og vælge grønt fremfor sort.

Det er dog ikke en løsning at stoppe produktionen, hvis det blot betyder en øget import. Udover at det som klimapolitik ikke virker godt, mister vi også velstand, og sætter dermed den – ellers ganske solide – folkelige opbakning til vores grønne omstilling på spil.

Vi kan hente inspiration fra det danske vindmølleeventyr, som først og fremmest opstod på baggrund af en stærk dansk iværksætterkultur bakket op af en meget fokuseret offentlig indsats, hvor innovative virksomheder og kompetente danske medarbejdere med gode ideer og foretagsomhed frembragte de grønne løsninger, som har gjort det godt verden over.

Det var et langt sejt træk og skete i samarbejde på tværs af danske virksomheder, forsknings- og vidensinstitutioner samt myndigheder og politikere. Succesen blev ikke til med en enkelt snuptagsløsning, men ved en skønsom cocktail af regulativer og rammer, så møllerne kunne kobles på elnettet, test-faciliteter, så nye vindmøller kunne afprøves og forbedres, og den langvarige investering i at understøtte virksomhedernes forskning og udviklingsindsats.

Derudover et markedstræk gennem subsidier samt offentlige finansieringsinstitutioner som Eksportkreditfonden og Vækstfonden, som har bistået med risikovillig kapital til at få nye teknologier ud på nye markeder.

Det kræver politisk mod og lederskab at erkende, at der ikke er nogen nemme løsninger, hvis vi reelt skal vinde klimakampen – og ikke forfalde til tiltag og udmeldinger som kun føles godt, men ikke rigtig virker i globalt perspektiv. Vi skal holde nye, grønne politiske initiativer op imod, om de bidrager til fremme af grønne løsninger på bekostning af sorte, eller om de udvirker en mere effektiv brug af vores ressourcer med klimaet.

Samtidig skal vi hele tiden have den globale effekt for øje. Det betyder også, at vi skal undgå at opfinde afgifter og løsninger til skade for Danmark, for at nå de sidste procenter. Indsatsen er i stedet givet langt bedre ud, hvis vi kan finde og fremme de løsninger, der kan skaleres til hele verden. Groft sagt. Det er bedre for klimaet og Danmark at nå en langt større reduktion i verden end at nå de – globalt set - lille i Danmark.

Det er derfor, at vi advokerer for en ambitiøs klimapolitik med global udsigt. Det er derfor, at vi opfordrer til fokus på virkemidler, som virker godt og ikke bare føles godt. Selvom det måske er lidt mere indviklet og vanskeligt og ikke kan pakkes ned i få, håndfaste tiltag. Og selv om den type sejre typisk vil have rigtig mange mødre og fædre.

Og nej, det betyder ikke, at vi ikke vil kæmpe for de 70 procent i Danmark. Vi har i dén grad kastet os ind i kampen. Vi siger blot, at vi burde være langt mere ambitiøse. For vores børn og børnebørn skyld. For klimaets og for Danmarks.

BRANCHENYT
Læs også