Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Lad os ikke returnere til udgangspunktet, tak!

Det er nu vi aktivt kan og skal fravælge at returnere til udgangspunktet, vi kom fra før coronakrisen. Vi skal i stedet vælge nye løsninger med bæredygtighed som fortegn.

Corona rammer verden

Om end det for mange er fristende at drømme sig tilbage til virkeligheden før covid-19, er det netop nu, vi skal være opmærksomme på de langsigtede konsekvenser af de valg vi træffer. Når vi vælger mellem alternativer til at adressere de øjeblikkelige udfordringer, bør vi grundigt overveje hvilken verden vi ønsker, når stormen har lagt sig.

Det er nu vi aktivt kan og skal fravælge at returnere til udgangspunktet vi kom fra. I stedet skal vi tænke i nye løsninger herunder nye produktionsformer, nye udbud, ny adfærd, nye arbejdsformer, nye forbrugsmønstre. Og når vi definerer disse, skal de være med bæredygtighed som fortegn.

For nogle virksomheder er overlevelse på kort sigt den eneste dagsorden, mens andre kigger gennem en tåge af usikkerhed og identificerer hvordan de kan positionere sig stærkere. De beslutninger der træffes i de kommende uger, vil sandsynligvis forme verden i de kommende år. Det er ikke kun vores sundhedssystem, men også vores økonomi, politik og kultur der bliver formet, udfordret og redesignit netop nu.

Som samfund bliver vi nød til at handle hurtigt og resolut, og derfor bør beslutningstagere på alle niveauer i samfundet gøre sig tre ting bevidst:

  1. Vi skal udvise rettidig omhu og handlekraft. Som borgere skal vi være vores ansvar bevist som beslutningstagere og den ultimative magt vi har i form af vores adfærd. Vi skal stille krav til de produkter vi køber, og dermed også de virksomheder vi støtter. Vores forbrug er vores stemme som forbrugere, og det ansvar skal vi tage på os. Som virksomheder og organisationer har vi et ansvar for at tænke bæredygtighed ind i hvert eneste led af værdikæden. Vi skal designe bæredygtige løsninger og alternativer til de udfordringer vi står overfor.
  2. Regeringerne bør mobilisere en tilsvarende villighed og handlekraft til investering i bæredygtighed som de udviser overfor covid-19. Tænk hvis vi i samme grad understøttede klimavenlig infrastruktur, skabte globale regulativer inden for flytransport, støttepakker til omlægning af olie-, kul- og gasindustrien, udrullede udviklings- og byggeregler der understøtter miljøvenligt byggeri, etablerede støttepakker til omlægning af vores landbrug og listen kunne blive ved.
  3. Vi skal i fællesskab sikre, at vi ikke returnerer til et nyt CO2-niveau, der ligger endnu højere end udgangspunktet vi kom fra som et resultat af kompensation for manglende omsætning. En udvikling der desværre har været tilfældet efter tidligere kriser. Vi skal benytte momentum på internationalt plan til at sikre globalt samarbejde mod en fælles udfordring.

Efterdønningerne efter pandemien vil bidrage med en mulighed for at lære af en overflod af sociale innovationer og eksperimenter, lige fra arbejde remote til storstilet overvågning. Eksperimenter og beslutningsdygtighed som normalt ville tage år at mobilisere. Lad os benytte lejligheden til at udvise tilsvarende rettighed omhu, initiativ og velvilje overfor vores klima og vores fremtid.

BRANCHENYT
Læs også