Serier

Passion bliver den næste vækstmotor

Det tog 117 dage at nulstille verden. Passion bliver drivkraften i den økonomi, der vil blomstre i kølvandet på corona. Det bliver et wake-up call for dem, der stadig styrer efter KPI’er og mødetider som eviggyldige pejlemærker.

Corona rammer verden

Tulipaner, computere og flagermus har på hver deres måde påvirket verdensøkonomien. Hver krise skaber grobund for en anderledes fremtid. Præcis som et tordenskrald efterlader morgendagen som genfødt på ny. Passion bliver omdrejningspunktet i den nye verden og får følgeskab af en ny agenda for life-work balance.

I en tid, snitfladerne imellem karriere, hobby og personlige brands udviskes, opstår begrebet Passion Economy. Det springende punkt set i forhold til i dag er, at hvor man i dag vil udfordre status quo, vil man i passion-økonomien give slip på sin idé i det øjeblik, nogen begynder at kopiere den, for netop at jagte den næste ide.

Man vil dermed ikke dyrke skalerbarheden til det globale massemarked. Det handler derimod om kvalitet og dialog med kunderne. Engagement er nøgleordet. Det skaber en ny tilgang til iværksætteri.

Passion-økonomien kort fortalt:
  • Forretningsmodel: Løbende omsætning baseret på at skabe loyale følgere og fans.
  • Ydelser: En bred vifte af kreative produkter.
  • Software og platform: Platforme der lægger vægt på individualitet og digitale værktøjer, der gør det muligt at skabe og udvikle sin egen forretning.
  • Relation mellem forbruger og udbyder: Platforme der skaber incitament til interaktion og loyalitet.
  • Incitament til at skabe vækst i forretningen: Styrke forholdet til ens følgere og udvikle unikke produkter og ydelser.

Det kan have en positiv afsmitning og øge andelen af selvstændige i Danmark, der ellers har vist en faldende tendens over en årrække ifølge tal fra Small Great Nation-initiativet. Siden finanskrisen er andelen af selvstændigt erhvervsdrivende i den samlede beskæftigelse i Danmark faldet fra godt 8 til godt 6 pct. ifølge SGN. I samme periode har der været en lille opblomstring inden for kreative fag som teater, musik og kunst.

Der er behov for at øge andelen, da netop selvstændige og iværksættere er med til at drive væksten. Danmark indtager en bundplacering i EU ifølge tal fra Danmarks Statistik. 1680 oprettede CVR-nr. fire uger op til Mette Frederiksens nedlukning, mens 1199 valgte at starte selvstændig virksomhed i de første fire uger efter nedlukningen, viser tal fra Virk.

Passion-økonomien er efterfølgeren til platformsøkonomien, hvor arbejdet typisk organiseres via en app. Kendte eksempler er Uber og Hotels.com. Nye platforme vil skabe nye muligheder, hvor iværksættere kan skabe en forretning baseret på individualitet og kreativitet.

Det vil lede til et endeligt opgør med måden, vi indretter vores arbejdsliv på. KPI’er og tidsregistrering vil være en saga blot. Corona har vist os, at det handler om life-work balance, og ikke omvendt.

En business case er et simpelt regnestykke mellem udgifter og indtægter. Ikke desto mindre er tid en mere værdifuld faktor. Nærvær er ikke en bankkonto, man kan indsætte på og hæve en dag ved lejlighed. Den største floskel overlever ikke corona. Kvalitetstid.

Derfor vil flere leve af deres passion og bruge deres mest værdifulde aktiv – tid – på det, der giver det bedste afkast.

BRANCHENYT
Læs også