Serier

Hold øje med disse tegn på det corona-smittede boligmarked

Hvordan bliver boligmarkedet påvirket af coronakrisen? Både hårde nøgletal og mere bløde værdier spiller ind, og først med udgangen af årets andet kvartal afsløres det, hvor hårdt krisen har ramt indtil nu.

Corona rammer verden

Når vi på et tidspunkt får tal for udviklingen på boligmarkedet i første kvartal, skal vi ikke forvente meget markante ændringer. Danmark blev for alvor ramt af corona, da samfundet mere eller mindre lukkede ned den 12. marts, og det betyder at tallene for 1. kvartal kun indeholder en halv måneds corona-påvirkning.

De første rigtige interessante tal for boligpriser og antal bolighandler med fuld corona-gennemslagskraft bliver derfor tal for udviklingen i andet kvartal, som under normale omstændigheder er kvartalet med størst aktivitet på boligmarkedet. Og de tal kommer først på den anden side af sommerferien. Der vil løbende komme tal om boligmarkedet fra flere sider, men hvis tallene skal være rigtigt interessante, skal de både dække hele markedet og en længere periode som et kvartal.

Der er ingen tvivl om, at boligmarkedet er smittet med corona og kommer til at lide den kommende tid. Spørgsmålet er alene, hvor meget og hvor længe det vil lide. Mens vi venter på tal og fakta for udviklingen på boligmarkedet, er det værd at overveje, hvilke faktorer vi i stedet for kan holde øje med, og her kan vi især fremhæve to interessante faktorer:

1. Udviklingen i samfundsøkonomien

Boligmarkedet er ofte et spejl af samfundsøkonomien. Hvor hårdt ramt boligmarkedet bliver, kommer først og fremmest til at afhænge af, hvor stort og langvarigt tilbageslaget i samfundsøkonomien bliver. Det er derfor værd at holde øje med udviklingen i arbejdsløsheden og hvor meget produktionen falder (bnp). Fald i bnp og stigende arbejdsløshed betyder, at vi som samfund bliver fattigere, og det bliver vi også som enkeltpersoner, og det har negative konsekvenser for boligmarkedet.

Boligmarkedet er dog ikke kun styret af hardcore økonomiske faktorer, men også i høj grad af psykologi. Jo mere bekymrede vi selv er for fremtiden, jo mere tilbageholdende er vi med at foretage store investeringer som et boligkøb, og jo hårdere bliver boligmarkedet ramt. Derfor er det også værd at holde øje med vores egne og omgangskredsens forventninger til, hvordan det kommer til at gå. Hvis omgangskredsen er bekymrede for fremtiden, er resten af samfundet det nok også.

Det er nemt at blive bekymret og få øje på sorte skyer i horisonten, men der er også gode nyheder. Renten er stort set tilbage på samme niveau som før corona, så det er fortsat billigt at finansiere et køb. Vi taler om en 30-årig fast rente på lidt over 1 pct. - en rente, som ingen for få år siden turde drømme om. Og i forhold til finanskrisen har banker og realkreditinstitutter en helt anden styrke i dag, end da finanskrisen ramte boligmarkedet. Realkreditsystemet tilbyder fortsat meget billige lån til boligkøbere og -ejere.

2. Forskydninger i boligmarkedet

Et andet aspekt på boligmarkedet, som er værd at holde øje med på den lidt længere bane,, er, om der kommer forskydninger på boligmarkedet, hvor nogle områder eller ejendomstyper måske bliver hårdere ramt end andre. Vi taler normalt om boligmarkedet som et marked, men reelt set er der mange boligmarkeder – der er et boligmarked for ejerlejligheder i større byer, et for huse tæt på større byer, et for huse i landdistrikter osv.

Corona-pandemien er klart mest udbredt i København og andre større byer, hvor vi bor tættere sammen end andre steder i landet. Spørgsmålet er om den tiltrækningskraft, som de større byer har haft på særligt de unge og ældre de seneste mange år, vil fortsætte. Eller om coronaen bliver katalysatoren for, at vi gerne vil til at have lidt mere luft omkring os. Vi kan også konstatere, at sommerhuse er blevet meget populære under coronakrisen, men spørgsmålet er, om tendensen med at have en bolig uden for byen også vil brede sig til valget af helårsbolig.

Det bliver interessant at følge boligmarkedets udvikling de kommende år. Det kan godt tænkes, at landdistrikterne kan se frem til, at vinden måske blæser lidt mere i deres retning til gavn for boligmarkedet i landdistrikterne. Er der en ting, vi har lært af coronaen, er det at holde afstand, og det kan meget vel komme til at påvirke, hvor vi vælger at bosætte os.

BRANCHENYT
Læs også