Debat

Udmelding fra Finanstilsynet bør udløse ketchupeffekt

Reglerne for syge- og ulykkesforsikringer skærpes efter massive underskud på forsikringerne. Forhåbentlig fører det til, at pension og forsikring skilles ad én gang for alle, så kunderne lettere kan gennemskue, hvad der betales for til selskaberne.

12,3 mia. kroner. Så mange penge har de tre største pensionsselskaber herhjemme tabt de seneste fem år på syge- og ulykkesforsikringer (forkortet SUL). Tab i den størrelsesorden vil øjeblikkelig få konsekvenser i alle andre brancher, men hos pensionsselskaberne har pension og forsikring i mange år været som gynger og karruseller. Pension og forsikring er blevet bundlet, og der har ganske enkelt været en overnormal profit på gyngerne og et tab på karrusellerne.

Bundling er et problem, fordi pension og forsikring bliver prissat forkert, og fordi det er svært for den enkelte virksomhed og medarbejder at gennemskue, hvad der betales for hvad. Mange har simpelthen betalt alt for meget for pensionsforvaltning og alt for lidt for syge- og ulykkesforsikring.

Det har givet en alvorlig skævvridning, da pensionsselskaberne har forsøgt at reducere deres udgifter til syge- og ulykkesforsikring med dårligere dækning og service til følge. Mange har eksempelvis oplevet, at det er svært at få dækning for udgifter til en forebyggende sundhedsindsats, f.eks. fysioterapi, stress m.v. af deres forsikring. Og det er skadeligt for både samfund, virksomheder og den enkelte borger, da det helt naturligt fører til flere langtidssygemeldinger og tabt erhvervsevne.

Vi har kæmpet for et opgør med bundling i årevis, og pludselig fik vi som sendt fra himlen en besked fra Finanstilsynet. Torsdag den 23. april 2020 skrev tilsynet på deres hjemmeside: »Finanstilsynet igangsætter en justering af den gældende bekendtgørelse om syge- og ulykkesforsikring (SUL) i livsforsikringsselskaber. Det sker på baggrund af de store underskud på SUL, der er set i flere selskaber«.

At Finanstilsynet går ind i sagen er en kæmpe sejr for alle danske virksomheder og lønmodtagere, og der er ingen tvivl om, at det bliver en game changer for hele det danske pensions- og forsikringsmarked. Inden for kort tid vil SUL-området i højere grad blive prissat ”rigtigt”, og det vil medføre betydelige prisstigninger for alle. Til gengæld bør det også tilsvarende føre til prisfald på kapitalforvaltning og pension.

Min opfordring til alle virksomheder og medarbejdere er: Sørg for at skille pension og forsikring ad en gang for alle, så det er let at gennemskue, hvad der betales for hvad. Det kaldes unbundling inden for branchen, og det har verdens største forsikringsmægler AON netop valgt at gøre for deres 175 medarbejdere i Danmark. Det er den eneste rigtige vej at gå, og jeg er ikke et øjeblik et tvivl om, at Finanstilsynets udmelding vil udløse mange års frustrationer i form af en ketchupeffekt på det danske pensions- og forsikringsmarked. Det er glædeligt, og det er nødvendigt.

Læs også
Top job